Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Rydym wrth ein bodd o fod wedi ennill y teitl Darparwr Hyfforddiant Eithriadol y Flwyddyn ar gyfer sefydliadau mawr yn seremoni wobrwyo ddiweddaraf y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Roedd Cinio 75-mlwyddiant y Llywydd, a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Byd Natur yn Llundain ar 22 Tachwedd, yn cydnabod arweinwyr eithriadol o bob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Mae’r wobr yn cydnabod Tîm Dysgu Seiliedig ar Waith y Coleg, sy’n hyrwyddo’r CMI a’r buddion y mae’n eu darparu i unigolion a sefydliadau.

“Rydym yn hynod falch o ennill y wobr fawreddog hon sy’n cydnabod ein gwaith rhagorol yn cefnogi datblygiad arweinyddiaeth. Mae derbyn y wobr hon, ochr yn ochr â’r arweinwyr gorau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, yn anrhydedd llwyr. Mae ein tîm arweinyddiaeth a rheolaeth gwych, dan arweiniad Michelle Corker, yn cefnogi partneriaid sy’n gyflogwyr i ddatblygu arweinwyr eithriadol ar bob lefel yn eu sefydliadau. Mae cyfres CMI o gymwysterau a’r llwybr dilyniant i fod yn Rheolwr Siartredig yn darparu fframwaith gwych i ni deilwra ein cefnogaeth.”

Matthew Williams, Is-bennaeth ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith a Gweithgarwch Masnachol yng Ngholeg Penybont
Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig.

Mae Coleg Penybont yn gweithio gyda sefydliadau gan gynnwys TATA Steel a Heddlu De Cymru i ddatblygu modelau darparu cydweithredol, gyda llawer o fyfyrwyr yn llwyddo i wneud cynnydd yn eu swyddi.

Mae dysgu proffesiynol a datblygu arweinyddiaeth hefyd wrth galon gweledigaeth strategol y Coleg. Mae arweinwyr a darpar arweinwyr yn y Coleg yn cymryd rhan yn ei raglen Arweinyddiaeth Bobl-ganolog arobryn, gyda llawer yn mynd ymlaen i ddilyn hyfforddiant arweinyddiaeth ffurfiol gyda’r CMI.

“Mae ennill y wobr hon yn dyst gwych i dalent, ymroddiad ac angerdd ein pobl, a’n hymrwymiad i sicrhau ein bod yn galluogi pob un o’n myfyrwyr i fod y cyfan y gallant fod.”

Michelle Corker, Rheolwr Cyflenwi’r Sector ar gyfer Arwain a Rheoli a Rheoli Cyfleusterau yng Ngholeg Penybont
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn