Coleg Penybont yn cefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy, llwybr awyr agored artistig o amgylch Porthcawl a gynhelir rhwng 8 Ebrill a 5 Mehefin eleni.

Gan weithio gyda Wild in Art, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Snoopy – cyfaill Charlie Brown yng nghartŵn Peanuts – fydd prif atyniad y llwybr. Bydd y llwybr ym Mhorthcawl yn cynnwys chwe cherflun mawr o Snoopy a gynlluniwyd gan artistiaid lleol, yn ogystal â thri cerflun bach ohono a gynlluniwyd gan ysgolion lleol. Bydd hefyd lwybrau yng Nghaerdydd a Chaerffili. Gallwch weld lleoliad holl gerfluniau Snoopy ar wefan Llwybr Ci.

Bydd Llwybr Ci yn creu oriel awyr agored yn cynnig arddangosiad lliwgar o gelf ar draws Porthcawl, yn ogystal â chefnogi’r gymuned, twristiaeth a’r economi lleol. Bydd y rhaglen ddysgu gysylltiedig hefyd yn sicrhau y gall plant o ysgolion lleol gymryd rhan.

Mae’r Ymddiriedolaeth Cŵn, sydd â chanolfan ailgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gynnal y llwybr, gyda’r cerfluniau enfawr o Snoopy yn cael eu cynnig mewn arwerthiant ar ddiwedd yr ymgyrch i godi arian i’w cefnogi i barhau i wella llesiant cŵn yng Nghymru a thu hwnt.

Caiff cerflun Coleg Penybont o Snoopy ei gynllunio’n greadigol gan yr artist Joe Davies, sy’n seiliedig yng Nghaerdydd ac yn arbenigo mewn darlunio a phaentio, ond sy’n arbrofi gyda nifer o wahanol gyfryngau a disgyblaethau. Mae cynllun Joe, Kintsugi, yn seiliedig ar lesiant meddwl, rhywbeth y mae Coleg Penybont yn angerddol am ei gefnogi. Mae’r addurn a’r patrwm yn cynrychioli ymwybyddiaeth ofalgar a gwerthfawrogi harddwch natur yn defnyddio ein synhwyrau. Mae’r craciau a’r gwythiennau aur o amgylch y cerflun yn cynrychioli celf Japaneaidd ac athroniaeth Kintsugi, y weithred o ddefnyddio aur i drwsio crochenwaith i gofleidio harddwch ei amherffeithrwydd.

Mae’n gyffrous i Goleg Penybont fod yn noddi’r cynllun gwych hwn ym Mhorthcawl. Rydym yn falch i gefnogi achos fydd yn gwneud gwahaniaeth i’n cymuned gan annog pobl i ymchwilio ein tirwedd hardd a chael hwyl ar yr un pryd.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn