Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da

Cafodd Coleg Penybont ei gynnwys yn 25 ‘Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y Deyrnas Unedig’, gan fod yn rhif 22 yn y rhestr Cwmnïau Gorau a gyhoeddwyd ddydd Gwener diwethaf.

Y Coleg yw’r unig sefydliad addysgol yn rhestr y 25 uchaf, gan hefyd ennill rhif 8 yng nghategori ‘Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru’ ac yn rhif 3 yn y Deyrnas Unedig yn y categori ‘Addysg a Hyfforddiant’.

Er ychydig flynyddoedd anhygoel o heriol i’r sector a’r wlad yn ei chyfanrwydd, mae’r Coleg wedi ymroi i ddarparu cymorth a gofal rhagorol i’w staff gwych a aeth yr ail filltir i sicrhau fod myfyrwyr wedi derbyn y profiadau addysgol gorau posibl.

Yn gynharach eleni cafodd y Coleg hefyd statws aur ym Mynegai Llesiant Gweithle Mind ar gyfer 2021/22, yr unig ddarparydd addysg yn y Deyrnas Unedig i ennill aur, ac un o ddim ond tri sefydliad yng Nghymru. Mae’r mynegai yn cydnabod ymrwymiad y Coleg i ymwreiddio iechyd meddwl mewn polisi ac ymarfer.

Mae’r Coleg yn parhau i fuddsoddi mewn cymorth llesiant i’w staff gyda chynlluniau yn cynnwys ei gaffe menopause, côr staff a mannau arbennig lles staff. Mae lles staff yn hyrwyddo gwaith ar draws y sefydliad gan gynnig wyneb cyfarwydd a chefnogol i staff ac maent hefyd wedi dilyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i sicrhau fod ganddynt y dulliau a’r ddealltwriaeth sydd ei angen i helpu.

Dywedodd Simon Pirotte OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont:

“Rwy’n anhygoel o falch o daith gyson llwyddiant y Coleg; mae sicrhau rhagoriaeth yn arbennig, ond mae angen ymrwymiad ac ymroddiad staff, llywodraethwyr a phartneriaid anhygoel sy’n creu amgylchedd cynhwysol a gofalgar i gynnal hynny a gwella. Mae’r gydnabyddiaeth hon hefyd yn cadarnhau’r canfyddiadau gwych y rhoddwyd sylw iddo yn adroddiad arolwg Estyn, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf.

Mae ein cynllun strategol yn amlinellu ein huchelgais i gael ei gydnabod fel ‘Cwmni Gorau’ 10 uchaf ac rwy’n falch o’r cynnydd yr ydym yn parhau i wneud tuag at y nod yma.”

Dywedodd Simon Pirotte OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont:

Dywedodd Catherine Luff, Pennaeth Adnoddau Dynol Coleg Penybont:

“Mae’r Coleg yn lle gwych i weithio ynddo ac rydym yn ymdrechu i gael dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ym mhopeth a wnawn. Rydym eisiau i’n pobl deimlo eu bod yn perthyn ac y gallant fod yn nhw eu hunain, mewn amgylchedd sy’n gefnogol ac sy’n eu galluogi i fod yn bopeth y gallant fod.

Mae’r gydnabyddiaeth ardderchog yma yn dangos y cynnydd pwysig a wnawn gyda’n gilydd ac yn dangos y coleg fel cyflogwr blaenllaw o ddewis yn y Deyrnas Unedig.”

Catherine Luff,
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Leadership and Management
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn