Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Chwaraeon

Mae ein tîm chwaraeon yn ymroddedig i ddarparu profiad astudio rhagorol i fyfyrwyr, y tu mewn a hefyd tu allan i’r ystafell ddosbarth. Byddwch yn dysgu damcaniaeth ac yn datblygu’r sgiliau ymarferol sy’n hanfodol ar gyfer gweithio yn y diwydiant chwaraeon ac i wella eich perfformiad corfforol fel athletydd yn y maes a ddewiswyd gennych. Bydd ein cyfleusterau helaeth yng Nghampws Pencoed, ynghyd â’n tiwtoriaid angerddol a chefnogol, yn eich helpu i gyflawni eich nod. Mae gennym hefyd Academi Pêl-droed ac Academi Rygbi fydd yn eich helpu i ddatblygu ymhellach fel chwaraewr ac unigolyn.

Cyrsiau
Sort By
A - Z
Z - A
Lefel (isel - uchel)
Lefel (uchel - isel)
3 cyrsiau sydd ar gael