Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Gofal Anifeiliaid

Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau o fewn Gofal Anifeiliaid ar gyfer rhai sy’n angerddol am anifeiliaid. Gallech fod â diddordeb mewn gweithio mewn achub anifeiliaid, nyrsio milfeddygol, rheoli siop anifeiliaid anwes neu swyddi gofal anifeiliaid tebyg i weithio mewn sw, gwarchod anifeiliaid anwes, cymhennu neu ofal cyffredinol anifeiliaid anwes a gall ein cyrsiau eich helpu i weithio at yrfa yn y meysydd hyn.

Mae cyrsiau’n cyfuno gwaith ymarferol a theori a chewch eich dysgu gan arbenigwyr diwydiant. Cewch hefyd gyfleoedd i ddysgu gan siaradwyr gwadd a chymryd rhan mewn tripiau ac ymweliadau i weld popeth sydd gan y diwydiant gofal anifeiliaid i’w gynnig.

Mae ein huned anifeiliaid ar y campws hefyd yn cynnwys amrywiaeth o rywogaethau mawr, bach ac ecsotig yn cynnwys mulod, cwningod, moch cwta a chasgliad o greaduriaid ecsotig tebyg i nadroedd, genau goeg a chrwbanod dŵr croyw.

Ar gyfer y cyrsiau hyn gallwn ddarparu cymorth yn y dosbarth i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr gan ein Swyddog Cymorth Iaith Gymraeg penodedig.

Cyrsiau
Sort By
A - Z
Z - A
Lefel (isel - uchel)
Lefel (uchel - isel)
9 cyrsiau sydd ar gael