Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Adeiladu

Gall astudio cwrs gyda ni arwain at yrfa gyffrous yn y diwydiant prysur hwn mewn llwybrau crefft traddodiadol, neu i gyfleoedd addysg uwch mewn gwaith syrfëwr, dylunio a rheoli. Ar hyd y ffordd byddwch yn dathlu ac yn dysgu sgiliau newydd sy’n eich galluogi i arddangos ansawdd yn eich gwaith i gyrraedd safonau diwydiant.

Wrth i Gymru weithio tuag at ostwng allyriadau carbon drwy Strategaeth Sero Net erbyn 2050, mae’r diwydiant adeiladu yn flaenllaw yn hybu’r newid hwn mewn adeiladu cartrefi drwy arloesi gyda thechnolegau, deunyddiau a dulliau newydd i helpu gostwng nwyon tŷ gwydr. Pa bynnag lwybr a ddewiswch, byddwch yn rhan o rwydwaith o grefftwyr sy’n gwneud cyfraniad parhaol i’ch cymuned.

Cyrsiau
8 cyrsiau sydd ar gael
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn