Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Ceffylau

Ar ein cyrsiau ceffylau byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o sesiynau theori ac ymarferol, cael cyfleoedd i ddysgu gan siaradwyr gwadd a chymryd rhan mewn tripiau ac ymweliadau i ymchwilio popeth sydd gan y diwydiant ceffylau i’w gynnig.

Bydd ein darlithwyr profiadol yn eich paratoi i weithio yn y diwydiant ceffylau a rhoi cyflwyniad ar dressage, digwyddiadau, neidio sioe a rheoli stabl. Mae gennym gyfleusterau ceffylau rhagorol yng Nghampws Pencoed a rhoddwn lawer o gyfleoedd i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol gyda’n ceffylau. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn digwyddiadau ceffylau a gweithio at arholiadau BHS.

Ar gyfer y cyrsiau hyn gallwn ddarparu cymorth yn y dosbarth i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr gan ein Swyddog Cymorth Iaith Gymraeg penodedig.

Cyrsiau
Sort By
A - Z
Z - A
Lefel (isel - uchel)
Lefel (uchel - isel)
4 cyrsiau sydd ar gael