Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Ceffylau

Ar ein cyrsiau ceffylau byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o sesiynau theori ac ymarferol, cael cyfleoedd i ddysgu gan siaradwyr gwadd a chymryd rhan mewn tripiau ac ymweliadau i ymchwilio popeth sydd gan y diwydiant ceffylau i’w gynnig.

Bydd ein darlithwyr profiadol yn eich paratoi i weithio yn y diwydiant ceffylau a rhoi cyflwyniad ar dressage, digwyddiadau, neidio sioe a rheoli stabl. Mae gennym gyfleusterau ceffylau rhagorol yng Nghampws Pencoed a rhoddwn lawer o gyfleoedd i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol gyda’n ceffylau. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn digwyddiadau ceffylau a gweithio at arholiadau BHS.

Cyrsiau
4 cyrsiau sydd ar gael
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn