Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus

Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau, gwybodaeth a disgyblaeth hanfodol i’ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai neu i ddilyn cymhwyster lefel uwch yn y maes hwn.

Mae ein cyrsiau yn cynnig llawer o gyfleoedd, o weithgareddau awyr agored dŵr a thir, profi ffitrwydd, adeiladu tîm yn ogystal â rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol i fod yn sylfaen i’ch astudiaethau. Mae gennym dîm angerddol sydd â phrofiad ymarferol o weithio yn y maes ac sy’n ymroddedig i’ch cefnogi i gyrraedd eich nod. Mae ein tiwtoriaid yn deall gofynion gyrfaoedd yn y diwydiannau hyn, gan felly sicrhau fod myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau a’r profiadau priodol i fod yn llwyddiannus.