Academi STEAM yn ennill Gwobr ‘Mannau Dysgu Ysbrydoledig’

Ddydd Iau 22 Mehefin, cafodd Coleg Penybont y fraint o dderbyn gwobr ‘Mannau Dysgu Ysbrydoledig’ yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2023.

Roedd y seremoni, a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Hilton yng Nghaerdydd, yn dathlu rhagoriaeth a chyflawniad yn y sector addysg yng Nghymru. Enwebwyd Academi STEAM y Coleg mewn dau gategori, gan gynnwys ‘Prosiect y Flwyddyn’ ochr yn ochr ag Adeilad Abacws a Chanolfan Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae’r wobr ‘Mannau Dysgu Ysbrydoledig’ yn cydnabod potensial enfawr yr Academi STEAM i fyfyrwyr y dyfodol. Mae gan yr academi, sydd wedi’i leoli ar Gampws Pencoed y Coleg, amrywiaeth o weithdai, mannau arbenigol ac ystafelloedd dosbarth i weddu i anghenion dysgu ar draws bynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg. Wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif, y nod oedd nid yn unig darparu cyfleuster addysgol amlbwrpas er mwyn cefnogi cwricwlwm o safon y 21ain ganrif, ond hefyd hybu ymrwymiad y Coleg i fod yn garbon niwtral.

Wedi’i adeiladu yn 2021, mae’r cyfleuster o’r radd flaenaf yn nodwedd bwysig yn strategaeth ‘Sero erbyn 2030’ y Coleg ac enillodd Wobr Green Gown am ei ‘weledigaeth ragorol’ y flwyddyn ganlynol. Mae Coleg Penybont wedi gwneud datblygu cynaliadwy yn egwyddor sefydliadol graidd, un a rennir gan Rio Architects ac ISG Construction, dau o’r sefydliadau partner sy’n ymwneud â chreu Academi STEAM.

“Rydyn ni wrth ein bodd bod ein Hacademi STEAM yn cael ei dathlu am ei photensial aruthrol fel canolfan ddysgu. Nid yn unig y cafodd ei dylunio i ddiwallu anghenion technolegol helaeth y cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig, ond fe grëwyd ei mannau gwyrdd gan ystyried anghenion llesiant y dysgwyr. Mae’r cyfleuster wedi trawsnewid yr hyn y gallwn ni, fel coleg, ei gynnig i genedlaethau o fyfyrwyr yn y dyfodol.”

Vivienne Buckley, Dirprwy Bennaeth Coleg Penybont

Mae buddugoliaeth y Coleg yr wythnos diwethaf yn dilyn llwyddiant ISG wrth iddyn nhw eu hunain ennill gwobr ar gyfer ‘Cwmni Adeiladu’r Flwyddyn’ yng Ngwobrau Eiddo Cymru 2023. Nid yn unig oedd ISG yn bartner allweddol wrth ddod â’r Academi STEAM yn fyw, maent hefyd yn ymrwymedig i weithio ochr yn ochr ag Adran Adeiladwaith y Coleg. Yn gynharach eleni, bu’r cwmni’n hael iawn yn rhoi offer gwerth £2,000 i Goleg Penybont i gynorthwyo prentisiaid Gosod Brics y dyfodol, a threfnwyd iddynt ddychwelyd yn y flwyddyn academaidd newydd i gynnal gweithdai ysgrifennu CV, sesiynau ar iechyd a diogelwch, a ffug sesiynau cynefino ar safleoedd er mwyn rhoi hwb i gyflogadwyedd myfyrwyr yn y sector adeiladu.

Ar ben hynny, fel rhan o bartneriaeth tair blynedd gyda Choleg Penybont, mae ISG yn cynnig llu o gyfleoedd interniaeth i fyfyrwyr, gan helpu i ddatblygu sgiliau allweddol a darparu profiad gwaith gwerthfawr ar draws gwahanol dimau.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am yrfaoedd yn y sector adeiladu? Mae gennym dros 40 o gyrsiau adeiladu i chi eu hystyried.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn