Pennaeth i ddod yn Brif Swyddog Gweithredol cyntaf y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan Jeremy Miles, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn gynharach yr wythnos hon, mae’r Coleg yn falch o gyhoeddi penodiad llwyddiannus ein Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol presennol, Simon Pirotte fel Prif Swyddog Gweithredol cyntaf y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) sydd newydd ei ffurfio.

Y Comisiwn fydd yr awdurdod strategol ar gyfer goruchwylio pob agwedd ar Addysg Drydyddol ac Ymchwil yng Nghymru, corff newydd a noddir gan Lywodraeth Cymru a grëwyd o dan Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).

Bydd y Comisiwn yn gyfrifol am strategaeth, ariannu a goruchwylio addysg bellach (AB), gan gynnwys colegau a chweched dosbarth ysgolion, addysg uwch (AU), gan gynnwys ymchwil ac arloesi, addysg i oedolion, dysgu oedolion yn y gymuned, prentisiaethau a hyfforddiant.

Ers ymuno â Choleg Penybont fel Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol yn 2013, mae Simon wedi arwain y Coleg wrth gyflawni canlyniadau rhagorol. Yn dilyn arolygiad llawn gan Arolygydd Ei Fawrhydi Estyn ym mis Mawrth 2022, cafodd y Coleg ei ganmol am ei ddiwylliant cefnogol a chynhwysol cryf ar gyfer dysgwyr a staff.

Mae’r Coleg yn parhau i adeiladu ar ei ganlyniad rhagorol o’r arolygiad Estyn blaenorol. Mae wedi ennill nifer o wobrau urddasol yn ddiweddar, gan gynnwys Coleg AB y Flwyddyn yn y DU yn y Times Educational Supplement ac ymhlith y 50 ‘Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU’, yn cael ei osod yn rhif 33 ar restr Best Companies ar gyfer 2022. Hefyd cyrhaeddodd y Coleg rif 8 yn y categori ‘Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru’ a 3ydd yn y DU yn y categori ‘Addysg a Hyfforddiant’ ar gyfer 2022.

Yn 2018, cafodd Simon y wobr ar gyfer Sefydliad Cyfarwyddwyr y DU/Trydydd Cyfarwyddwr Cyhoeddus y Flwyddyn ac yn 2021, cafodd Simon ei gydnabod ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd, gan dderbyn OBE am ei wasanaethau i addysg uwch ac addysg bellach, ar ôl iddo wneud effaith arwyddocaol trwy gydol ei yrfa, yn ymestyn dros sectorau ysgol, addysg bellach ac addysg uwch.

Bydd y Dirprwy Bennaeth presennol, Vivienne Buckley, yn dod yn Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol dros dro Coleg Penybont, gan alluogi’r corff llywodraethu i gychwyn yn ffurfiol ar broses recriwtio i benodi’n barhaol i’r rôl.

“Roedd y panel penodi ar gyfer Pennaeth Dros Dro Coleg Penybont yn unfrydol yn ei benderfyniad i benodi Viv Buckley i arwain y Coleg yn dilyn penodiad Simon Pirotte i CTER. Fel Cadeirydd y Llywodraethwyr, edrychaf ymlaen at weithio gyda Viv, sy’n arweinydd eithriadol o ddawnus ac egnïol ac yn un a fydd yn bwrpasol ac yn benderfynol o adeiladu ar lwyddiant presennol y Coleg.”

Jeff Greenidge, Cadeirydd Corff Llywodraethol Coleg Penybont

“Mae Coleg Penybont yn lle arbennig iawn a byddaf yn ei golli cymaint. Rwy’n hynod falch o daith barhaus y Coleg o lwyddiant. Mae cyflawni rhagoriaeth yn un peth, ond mae ei gynnal a’i wella yn gofyn am ymrwymiad ac ymroddiad o’n staff, llywodraethwyr a phartneriaid anhygoel sy’n creu amgylchedd cynhwysol i’n dysgwyr i fod yn hapus, diogel a llwyddiannus.

Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn fy mod wedi cael fy ymddiried i arwain sefydliad mor wych, wedi’i amgylchynu gan staff dawnus ac angerddol. Byddaf yn ymgymryd â rôl newydd gyffrous ond heriol, rydw i’n gwybod y bydd yn hollbwysig wrth lywio addysg ôl-16 yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Rwyf wrth fy modd bod corff llywodraethu’r Coleg wedi penderfynu penodi Vivienne Buckley yn Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol dros dro. Mae Viv yn arweinydd rhagorol, galluog ac uchelgeisiol a bydd yn darparu sefydlogrwydd a chysondeb i’r Coleg yn ystod y cyfnod pontio hwn.”

Simon Pirotte OBE, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Penybont

Mae gan y Coleg gynlluniau uchelgeisiol i agor campws newydd yng nghanol tref Pen-y-bont yn 2025, yn dilyn buddsoddiad o £30m mewn Academi STEAM a Chanolfan Astudiaethau’r Tir newydd ar Gampws Pencoed y llynedd. Gallwch ddarllen mwy am y cynlluniau cyffrous hyn yma: bridgend.ac.uk/campws-newydd-yng-nghanol-y-dref

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn