Coleg Penybont yn dathlu llwyddiannau eithriadol ei fyfyrwyr yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023

Yn ddiweddar cynhaliodd Coleg Penybont un o ddigwyddiadau mwyaf disgwyliedig y flwyddyn academaidd, gan ddathlu cyflawniadau ei fyfyrwyr.

Roedd Seremoni Gwobrwyo Flynyddol 2023, a gynhaliwyd yn Academi STEAM y Coleg ar 8 Mehefin, yn cydnabod ac yn anrhydeddu llwyddiannau eithriadol y myfyrwyr.

Yn ystod y noson, cyflwynwyd 26 o wobrau nid yn unig i fyfyrwyr a oedd wedi dangos dawn, angerdd a chymhelliant sylweddol yn ystod eu hastudiaethau, ond hefyd i fyfyrwyr a oedd wedi cyfrannu mewn modd ehangach at fywyd yn y Coleg.

Daeth dros 100 o bobl i’r digwyddiad, gan gynnwys teuluoedd myfyrwyr, tiwtoriaid o’r Coleg, cynghorwyr, a Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd William Kendall. Hefyd yn cefnogi’r dathliad oedd yr Aelodau o’r Senedd, Luke Fletcher AS ac Altaf Hussain AS.

Yn dilyn cyflwyniad y gwobrau ar gyfer adrannau a rolau penodol, rhoddwyd y ddwy wobr olaf i gydnabod cyrhaeddiad ac effaith ar lefel Coleg cyfan.

Eleni, cyflwynwyd y wobr ‘Ymrwymiad i Astudio’ i Lesley Lewis, myfyriwr sydd wedi dangos penderfyniad a ffocws eithriadol drwy gydol ei hastudiaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gan gefnogi ei chyfoedion hefyd. Wrth astudio’r Radd Sylfaen mewn Seicoleg, mae hi wedi cynhyrchu gwaith o safon ragorol, ac fe fydd yn mynd ymlaen i astudio’r radd BSc (Anrh) Seicoleg lawn ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Medi. 

Cyflwynwyd y wobr ‘Dysgwr y Flwyddyn’, a elwir hefyd yn Wobr y Pennaeth, i Kimberley Thomas. Rhoddwyd y wobr fawreddog hon iddi i gydnabod ei hagwedd a’i chyflawniadau rhagorol wrth astudio’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Creadigol, Animeiddio, a Chyfathrebu Graffig, yn ogystal â’i chyfraniad sylweddol i fywyd yn y Coleg yn ei rôl fel llysgennad i’r myfyrwyr. 

Yn ogystal â gwobrau’r myfyrwyr, cyflwynwyd Gwobr Partneriaeth Cyflogwyr i Phs Group. Partnerodd y Coleg â’r sefydliad am y tro cyntaf yn 2021 fel rhan o DFN Project SEARCH, elusen sy’n helpu oedolion ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, awtistiaeth neu’r ddau i gael hyfforddiant a phrofiad gwaith ar y safle. Mae lefel y gefnogaeth y mae Phs Group wedi’i darparu i’n myfyrwyr ac i’r Coleg wedi bod yn rhyfeddol, ac mae’r brwdfrydedd a ddangoswyd ganddynt tuag at y cynllun interniaeth o fudd mawr i’r bobl ifanc sy’n rhan o’r cynllun.

Hoffem unwaith eto longyfarch yr enillwyr canlynol ar eu gwobrau haeddiannol:

 • Megan Davies – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwobr Goffa Idris Jones
 • Rio Thomas – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Astudiaethau Plentyndod, Gwobr Elizabeth John
 • Rebecca George – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Astudiaethau’r Tir
 • Carina Miggiano – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Celf a Dylunio
 • Kimberley Thomas – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Cyfryngau Digidol
 • Cole Crossfield – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Celfyddydau Perfformio a Cherddoriaeth
 • Aled Willan – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Chwaraeon
 • Esmie Guild – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Jessie Uppington – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Gwallt, Harddwch a Therapïau Cyflenwol
 • Abigail Thorne – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch
 • Alisha Daily – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Technoleg Gwybodaeth
 • Ross Gonzales – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Busnes a Chyfrifyddiaeth, Gwobr Goffa Tony Dyke
 • Ignacio Enrique Garcia Anaya – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Sgiliau
 • Joshua Evans – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Samuel Veasey – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Adeiladwaith
 • Dylan Bevan – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Camu Ymlaen
 • Alasdaire Davies – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Dysgu yn y Gymuned
 • Luke Bayliss – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Sgiliau Byw’n Annibynnol
 • Callum Morgan – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith, Gwobr Dominic
 • Aleisha Darlington – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Tŷ Weston
 • Payton Ware – Prentis Iau’r Flwyddyn
 • Abigail Warren – Hyrwyddwr Cymraeg y Flwyddyn
 • Kimberley Thomas – Llysgennad y Flwyddyn
 • Lesley Lewis – Dysgwr y Flwyddyn ar gyfer Addysg Uwch, Gwobr Goffa Sandra Francis
 • phs Group – Gwobr Partneriaeth Cyflogwyr
 • Lesley Lewis – Gwobr Ymrwymiad i Astudio
 • Kimberley Thomas – Dysgwr y Flwyddyn, Gwobr y Pennaeth
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn