Meithrinfa Ddydd yng Ngholeg Penybont yn cael ei chydnabod fel un o’r goreuon yng Nghymru

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae Meithrinfa Ddydd y Coleg wedi’i henwi’n un o’r 20 meithrinfeydd gorau yng Nghymru gan Wobrau Meithrinfeydd 2023. Gwelwch y rhestr lawn o feithrinfeydd gorau.

Mae’r gwobrau blynyddol yn cydnabod y meithrinfeydd o’r radd flaenaf o bob rhanbarth o’r DU yn seiliedig ar adolygiadau rhieni a gofalwyr annibynnol. Er nad oes safle o fewn y categorïau, mae ymddangosiad rheolaidd Meithrinfa Ddydd y Coleg yn siarad cyfrolau am lefel y gofal, y cynhesrwydd a’r diogelwch a gynigir ganddynt.

“Rydym wrth ein bodd i gael ein graddio fel “20 meithrinfa ddydd Uchaf” i gydnabod y gofal plant rhagorol a ddarperir gan ein tîm gwych o nyrsys meithrin yma yng Ngholeg Penybont.

Rydym yn hynod falch o’r wobr hon gan ei bod yn seiliedig ar adborth gonest a dilys a roddwyd gan rieni a gofalwyr. Diolch yn fawr iawn i’n cleientiaid am gymryd yr amser i adael adolygiad!”

Lisa Dobbs, Rheolwr Meithrin a Chynllun Chwarae yng Ngholeg Penybont

Ar ôl agor ei drysau am y tro cyntaf yn 1992, mae’r Feithrinfa Ddydd sydd wedi’i lleoli ar Gampws Penybont yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd hapus ac ysgogol i blant rhwng chwe wythnos a phum mlwydd oed.

Mae’r feithrinfa bwrpasol yn cynnwys pum ystafell, sy’n darparu ystod o weithgareddau trochi ar gyfer gwahanol gamau datblygiad babanod, plant bach a chyn-ysgol. Mae’r rhain yn helpu i hybu lles a chyfathrebu tra’n datblygu hyder mewn amgylchedd ysgogol a meithringar. I ddysgu mwy, ewch i wefan Meithrinfa Ddydd Coleg Penybont.

“Mae tîm Meithrinfa Ddydd Coleg Penybont yn wych! Mae’r wobr hon yn haeddiannol iawn ac yn dyst i’r amgylchedd gofal a dysgu gwych y maent yn ei ddarparu. Roedd fy nau o blant wrth eu bodd yn rhan o’r feithrinfa, ac yn awr yn mwynhau mynychu eu cynllun chwarae yn ystod gwyliau’r ysgol.”

Helen, rhiant ac adolygydd
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn