Cydnabod Pennaeth y Gymraeg am ei Chyfraniad Arbennig yng ngwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2023

Rydym wrth ein bodd bod Pennaeth Cymraeg y Coleg, Carys Swain, wedi ennill y wobr Cyfraniad Arbennig yng ngwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

Mae’r seremoni wobrwyo flynyddol yn cydnabod ymdrechion a chyflawniadau myfyrwyr, prentisiaid ac addysgwyr ledled Cymru sydd wedi cyfrannu at addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog bob blwyddyn.

Mae’r wobr Cyfraniad Arbennig yn gategori newydd, sydd â’r nod o gydnabod unigolyn mewn coleg addysg bellach neu ddarparwr prentisiaeth am eu hymdrechion i ddylanwadu ar y ddarpariaeth Gymraeg yn eu sefydliad.

“Mae angerdd yn air rydyn ni’n ei ddefnyddio’n aml ond mae’n wir yn berthnasol i waith Carys. Hi sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yng Ngholeg Penybont ac, o ganlyniad i’w phenderfyniad a’i brwdfrydedd pur, mae nifer y tiwtoriaid sy’n defnyddio’r Gymraeg yn eu gwersi wedi cynyddu’n aruthrol.

Mae’n rhoi cymaint o’i hamser sbâr i annog a chefnogi staff i baratoi ar gyfer arholiadau Cymraeg. Yn wir, mae hi ar gael bob amser o’r dydd i gefnogi myfyrwyr a chydweithwyr fel ei gilydd.

Ar ben hynny, ar nodyn personol, mae hi wedi dylanwadu’n fawr ar fy ymarfer fel arweinydd.

Ni allaf feddwl am unrhyw un sy’n haeddu’r wobr hon yn fwy na hi, ac rwyf wrth fy modd bod gyrfa o waith caled, ymrwymiad a llawer o hwyl wedi cael ei chydnabod.”

Simon Pirotte, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Penybont

Mae gan Carys, sy’n credu’n gryf mewn dysgu gydol oes, dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector addysg bellach. Ymunodd â Choleg Penybont yn 2002 fel Tiwtor Cymraeg a Chydlynydd Iaith ac mae hi wedi dal sawl rôl yn y Coleg ers hynny. Bellach mae’n gweithio fel Pennaeth y Gymraeg. Mae Carys hefyd wedi gweithio ochr yn ochr ag Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru, fel Arolygydd Cymheiriaid ers 2014.

“Mae wedi bod yn bleser llwyr gweithio gyda thîm angerddol, myfyrwyr brwd a chydweithwyr cefnogol i annog y Gymraeg yn ein Coleg. Mae gweld pobl yn ymgysylltu â’r Gymraeg yn fy ngwneud i’n falch iawn, a dwi wrth fy modd â’r camau mawr rydyn ni wedi’u cymryd i wneud y Gymraeg a gweithgareddau diwylliannol mor hygyrch a chynhwysol â phosibl.”

Carys Swain, Pennaeth y Gymraeg yng Ngholeg Penybont
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn