Y Coleg yn ysgogi Pen-y-bont yn y Siop Godi yng nghanol y dref

Ar ôl agor ei drysau ym mis Tachwedd 2022, caeodd Siop Godi Coleg Penybont ar 23 Mehefin yn dilyn rhediad llwyddiannus.

Drwy gydol ei wyth mis o fodolaeth, bu’r Siop yn hyb i’r Coleg yng nghalon Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddarparu man hamddenol ac anffurfiol i bobl gael cyngor gyrfaol, mynychu sesiynau blas, a dysgu sgiliau newydd.

Er na fydd y Coleg bellach yn cadw gofod parhaol yng Nghanolfan Siopa’r Rhiw, bydd ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn dychwelyd trwy gydol misoedd yr haf. Byddant wrth law i ddarparu cyngor am yrfaoedd a chyrsiau, gwybodaeth am y broses ymrestru, ac i awgrymu opsiynau ar gyfer camau nesaf.

Ydych chi am gael sgwrs am eich dyfodol? Edrychwch amdanom yng Nghanolfan Siopa’r Rhiw ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mercher 26 Gorffennaf
  • Dydd Mercher 2 Awst
  • Dydd Mercher 23 Awst

Bydd staff ar gael ar y dyddiau hyn i sgwrsio am gyllid myfyrwyr, cyngor gyrfaoedd a bywyd yn y coleg. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar hello@bridgend.ac.uk

Uchafbwyntiau’r Siop Godi

Mae’r Siop Godi wedi cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithdai dros yr wyth mis diwethaf, gan ganiatáu i bobl wireddu eu dyheadau gyrfaol a dysgu mwy am gyrsiau yn y Coleg.

Dyma rai o’n sesiynau mwyaf cofiadwy o’n cyfnod yn y Rhiw:

Goleuadau Nadolig Pen-y-bont Ar 26 Tachwedd fe ddathlon ni gynnau goleuadau Nadolig canol dref Pen-y-bont yn y Siop Godi, lle buom yn mwynhau cerddoriaeth fyw, gweithgareddau a phaentio wynebau. Fe wnaethon ni hyd yn oed groesawu Maer Pen-y-bont!  

Caffi Atgyweirio Gan ddechrau ar 25 Ionawr fe gynhalion ni ein Caffi Atgyweirio ein hunain, a oedd yn rhedeg bob pythefnos. Roedd y Caffi’n annog trigolion lleol i ddod ag eitemau bach o’r cartref i’w trwsio, i helpu eraill gyda’u prosiectau eu hunain, ac i wneud cysylltiadau newydd. Roedd hefyd yn gyfle gwych i’n myfyrwyr TG presennol, gan roi siawns iddynt roi eu sgiliau ar waith.

Digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd ar gyfer y campws yng nghanol y dref Ym mis Mawrth, fe wnaethom gynnal digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd i amlinellu cynlluniau ar gyfer datblygu ein campws newydd. Cyflwynodd aelodau’r Uwch Dîm Arwain, ynghyd â Rio Architects, drosolwg o uchelgeisiau, cysyniadau dylunio a nodau cynaliadwyedd y Coleg ar gyfer ein campws newydd yng nghanol y dref.  

Eisiau cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd? Ewch i’n gwefan i ddarllen am ddatblygiad y campws.

Gweithdy Iaith Arwyddion Prydain Fe gynhaliom ein gweithdy Iaith Arwyddion Prydain cyntaf ym mis Ebrill, lle buom yn dysgu hanfodion yr iaith. Rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol i bawb ac i helpu pobl i gyflawni eu llawn botensial.

Gwelwch ein cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain.

Bore Coffi Cymraeg Yn unol â’n hangerdd dros hybu’r Gymraeg a diwylliant Cymru, fe wnaethom gynnal bore coffi Cymraeg ar 2 Mai, yn agored i bawb oedd am ymarfer eu sgiliau Cymraeg, mwynhau paned a chwrdd â phobl o’r un meddwl.  

Mae ein darpariaeth Gymraeg yn destun balchder i ni. Cliciwch yma i ddysgu mwy am ein cymorth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn