Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Chwaraeon

Mae ein tîm chwaraeon yn ymroddedig i ddarparu profiad astudio rhagorol i fyfyrwyr, y tu mewn a hefyd tu allan i’r ystafell ddosbarth. Byddwch yn dysgu damcaniaeth ac yn datblygu’r sgiliau ymarferol sy’n hanfodol ar gyfer gweithio yn y diwydiant chwaraeon ac i wella eich perfformiad corfforol fel athletydd yn y maes a ddewiswyd gennych. Bydd ein cyfleusterau helaeth yng Nghampws Pencoed, ynghyd â’n tiwtoriaid angerddol a chefnogol, yn eich helpu i gyflawni eich nod. Mae gennym hefyd Academi Pêl-droed ac Academi Rygbi fydd yn eich helpu i ddatblygu ymhellach fel chwaraewr ac unigolyn.

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn