Coleg Penybont yn cael ei gydnabod fel sefydliad CyberFirst Aur

Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) wedi cydnabod Coleg Penybont fel sefydliad CyberFirst Aur – y clod uchaf y maent yn ei roi i ysgolion a cholegau.

Mae cynllun Ysgolion / Colegau CyberFirst yn rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i sefydliadau addysgol ledled y Deyrnas Unedig sy’n dangos ymrwymiad i ddarparu dull strategol strwythuredig o sicrhau rhagoriaeth mewn addysg seiber. Mae’r cynllun yn helpu i hwyluso cysylltiadau rhwng y sefydliadau hyn a phrifysgolion a sefydliadau rhanbarthol trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ymwneud â’r maes seiber, megis cystadlaethau sgiliau.

NCSC, sy’n rhan o Bencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU (GCHQ) – asiantaeth cudd-wybodaeth a diogelwch y DU – yw prif awdurdod technegol y DU ar seiberddiogelwch. Nod ei rhaglen CyberFirst yw helpu pobl ifanc i archwilio a meithrin eu diddordeb mewn technoleg trwy eu cyflwyno i fyd seiberddiogelwch.

Mae’r NCSC yn dyfarnu un o dri statws gwahanol i sefydliadau – Aur, Arian neu Efydd – sy’n adlewyrchu sefyllfa bresennol y sefydliad o ran addysgu seiberddiogelwch, uchelgais strategol a chynlluniau datblygu. Er mwyn ennill statws Aur, bu’n rhaid i Goleg Penybont ddangos dealltwriaeth fanwl o berthnasedd TG ac addysg seiber ac ymrwymiad i ddatblygu ei ddarpariaeth a chyfleoedd i fyfyrwyr.

Mae’r Coleg yn cynnig darpariaeth cyfrifiadura, TG a seiber gadarn sy’n ymgorffori ystod o wasanaethau, o gyrsiau i gystadlaethau sgiliau. Gyda chefnogaeth Coleg Seiber Cymru, mae’r Coleg nid yn unig yn cynnig darpariaeth arbenigol i fyfyrwyr, ond hefyd yn dangos ymhellach ei ymrwymiad i wella dealltwriaeth pobl ifanc o yrfaoedd a sgiliau seiber, gan roi’r hyder sydd ei angen arnynt i chwilio am waith yn y sector.

Hoffech chi ddysgu mwy am sut y gall Coleg Penybont helpu i lansio eich gyrfa yn y maes seiber? Gwelwch ein cyrsiau Cyfrifiadura, TG a Seiber.

“Rwy’n falch iawn ein bod wedi cael ein cydnabod gyda’r anrhydedd hwn. Mae Dyfarniad Aur Cyber First yn brawf o’n hymrwymiad i weithio gydag ysgolion a phartneriaid i ddenu talent i’r sector hwn, sy’n cael ei gefnogi gan y llwybrau addysgol sydd gennym yn y Coleg.”

Amy Desmond-Williams, Dirprwy Reolwr y Cwricwlwm ar gyfer Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, Technoleg Ddigidol a TG yng Ngholeg Penybont
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn