Coleg Penybont yn lansio ei Frecwast Busnes cyntaf

Roedd yn bleser cynnal digwyddiad Brecwast Busnes cyntaf y Coleg bore yma, cyfle i fusnesau ac entrepreneuriaid ddod at ei gilydd, rhwydweithio a darganfod cyfleoedd newydd i gefnogi eu mentrau.

Wedi’i gynnal yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, croesawodd y Coleg fynychwyr i’r digwyddiad fel rhan o Wythnos Colegau 2023, dathliad blynyddol o gyfraniad colegau yn eu cymunedau lleol a thu hwnt.

Yn annerch y mynychwyr ar ran Coleg Penybont roedd Vivienne Buckley, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol, a Matthew Rees, Is-Bennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith a Gweithgarwch Masnachol. Dechreuodd Viv a Matthew’r sesiwn gyda throsolwg byr o raglenni prentisiaeth y Coleg, ynghyd â chyfleoedd hyfforddi a datblygu i gefnogi busnes, gweithwyr a thwf yn y dyfodol.

Cyflwynwyd fel rhan o arlwy’r Coleg yw Lluosi, rhaglen newydd sy’n cynnig cyfle i drigolion Penybont dros 19 oed uwchsgilio, cael cymorth dysgu 1-2-1 a datblygu sgiliau rhifedd am ddim.

Hefyd, rhannodd Viv gynlluniau’r Coleg i adeiladu Campws Canol y Dref newydd yng nghanol Penybont a fydd yn cynnwys theatr o 200 sedd, siop goffi a mannau cyfarfod hyblyg. Bydd hyn yn cyflwyno cyfleoedd newydd i fusnesau ac yn helpu i adfywio’r economi leol.

Dilynodd Rachael Flanagan, sylfaenydd y cwmni glanhau masnachol arobryn Mrs Buckét, araith gyweirnod y digwyddiad. Myfyriodd ar gerrig milltir allweddol o’i thaith gyrfa ryfeddol, gan gynnwys ennill Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn y DU a’r broses a gymerodd i lefelu ei busnes.

Yn gyfnewidiol ac yn rymusol, roedd araith Rachael yn mireinio sut mae ei phrofiadau wedi dysgu tosturi iddi, arf hanfodol y mae’n ei ddefnyddio fel arweinydd busnes, ac i fod yn ddigon dewr i weithredu ar ei hargyhoeddiadau.

“Rydym yn gyffrous iawn i allu croesawu busnesau o bob rhan o Benybont a thu hwnt i’n digwyddiad brecwast cyntaf gyda’r pwrpas o gysylltu pobl a busnes. Mae’n gyfle gwych i rannu’r gwaith rhagorol rydym yn ei wneud yn y Coleg a dathlu sefydliadau AB yn genedlaethol yn ystod Wythnos y Colegau!”

Matthew Rees, Is-Bennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith a Gweithgarwch Masnachol yng Ngholeg Penybont

Fel Coleg, ein nod yw helpu ein myfyrwyr i fod yn bopeth y gallant fod. Mae gennym ystod eang o gyrsiau ar gael, gan gynnwys cyfleoedd dysgu sy’n seiliedig ar waith a Choleg Cymunedol, ac rydym bob amser yn awyddus i ddatblygu ein partneriaethau busnes gyda phobl sy’n rhannu ein gwerthoedd, ein gweledigaeth a’n hangerdd am ragoriaeth.

Ydych chi’n fusnes neu’n entrepreneur sydd am ddatblygu’ch cwmni? Cliciwch yma i ddarganfod sut y gallwn eich cefnogi.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn