Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus

Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau, gwybodaeth a disgyblaeth hanfodol i’ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai neu i ddilyn cymhwyster lefel uwch yn y maes hwn.

Mae ein cyrsiau yn cynnig llawer o gyfleoedd, o weithgareddau awyr agored dŵr a thir, profi ffitrwydd, adeiladu tîm yn ogystal â rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol i fod yn sylfaen i’ch astudiaethau. Mae gennym dîm angerddol sydd â phrofiad ymarferol o weithio yn y maes ac sy’n ymroddedig i’ch cefnogi i gyrraedd eich nod. Mae ein tiwtoriaid yn deall gofynion gyrfaoedd yn y diwydiannau hyn, gan felly sicrhau fod myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau a’r profiadau priodol i fod yn llwyddiannus.

Cyrsiau
Sort By
A - Z
Z - A
Lefel (isel - uchel)
Lefel (uchel - isel)
1 cwrs ar gael
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn