Swyddog Entrepreneuriaeth yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr EEUK

Mae Ruth Rowe, Swyddog Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Penybont, wedi cael ei hethol i fwrdd cyfarwyddwyr Enterprise Educators UK (EEUK). Cefnogwyd enwebiad Ruth gan broffesiynolion Addysg Menter o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, sy’n dyst i’w henw da a’i chyflawniadau yn y sector.

Bydd Ruth, sy’n gyfrifol am lunio a chyflwyno’r strategaeth entrepreneuriaeth yng Ngholeg Penybont, yn dod â chyfoeth o brofiad yn y meysydd cymorth busnes ac addysg menter ac entrepreneuriaeth i’w rôl newydd, yn ogystal ag egni, brwdfrydedd a syniadau newydd. Fel yr unig gyfarwyddwr i gael ei dewis o sefydliad Addysg Bellach (AB), mae Ruth yn frwd dros gynyddu cyfranogiad colegau AB eraill mewn digwyddiadau EEUK.

Mae swydd y cyfarwyddwr yn un dair blynedd a bydd Ruth yn goruchwylio o leiaf un maes EEUK penodol a fydd yn cael ei gytuno’n flynyddol. Ochr yn ochr â mynychu cyfarfodydd y bwrdd, fe fydd yn eistedd ar y pwyllgor Ymarfer a Datblygiad Proffesiynol yn ogystal â helpu i bennu nodau ac amcanion strategol y sefydliad wrth symud ymlaen.

Mae Ruth wedi bod yn angerddol ers tro am helpu myfyrwyr i wireddu eu llawn botensial drwy addysg menter ac entrepreneuriaeth. Ers gweithio i’r Coleg ers 2010, mae Ruth wedi cefnogi myfyrwyr di-rif i ddatblygu eu strategaethau busnes a’u setiau sgiliau er mwyn symud eu syniadau busnes yn eu blaen.

Ochr yn ochr â’i gwaith yn y Coleg, mae Ruth wedi chwarae rhan weithredol wrth gefnogi’r sector cyfan. Mae ei chyfraniad yn cynnwys cadeirio trac yng Nghynhadledd Ryngwladol yr Addysgwyr Menter a bod yn feirniad ar gyfer y Gwobrau Addysgwyr Menter Cenedlaethol blynyddol. Fel Cymrawd EEUK, mae Ruth hefyd yn cefnogi addysgwyr menter sy’n gwneud cais am gymrodoriaeth i ennill cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau.

“Rydw i wrth fy modd fy mod wedi cael fy ethol i’r bwrdd gan gydweithwyr addysg menter ledled y DU. Mae gennyf EEUK i ddiolch am fy nghymrodoriaethau a’m MA mewn Addysg Menter ac Entrepreneuriaeth, sydd oll wedi fy helpu’n aruthrol yn fy rôl. Rwy’n gyffrous iawn i fod yn gweithio gyda’r cyfarwyddwyr eraill i helpu i nodi cyfleoedd i gefnogi addysgwyr ymhellach ar draws y DU a thu hwnt.”

Ruth Rowe, Swyddog Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Penybont a Chyfarwyddwr EEUK

Mae EEUK yn sefydliad i aelodau a lywodraethir gan fwrdd y cyfarwyddwyr. Ei nod allweddol yw galluogi rhagoriaeth mewn Addysg Menter ac Entrepreneuriaeth trwy gysylltu ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol y sector ar draws y byd. Drwy gefnogi pob aelod cyswllt ac aelod-sefydliad i arloesi, mae’n helpu i gynyddu maint, cwmpas ac effeithiolrwydd eu hymarfer a’u hymchwil er mwyn dylanwadu ar newid cadarnhaol ym mholisi’r DU a pholisi rhyngwladol.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn