Prosiect MALCOLM: potensial pŵer y pedal

Lansiwyd Prosiect MALCOLM, menter ar y cyd rhwng Coleg Penybont a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn Academi STEAM y Coleg heddiw. Mae’r prosiect yn dangos sut mae’r defnydd o dechnoleg addasol yn gallu troi pŵer pedalau yn ffynhonnell ynni cynaliadwy.

Yn llawn heriau rhyngweithiol i fyfyrwyr a’r cyfle i ddysgu am bwysigrwydd ac effaith technoleg werdd, denodd y lansiad nifer fawr o bobl. Roedd tua 100 o ddisgyblion ysgol, cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Tîm Arloesi’r GIG, a’r Cynghorydd Jane Gebbie o Gyngor Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bresennol, ymhlith eraill.

Mae MALCOLM yn sefyll am “Manufacturing Adaptable Learning Collaboration of Learner Minds,” ethos sydd wrth wraidd y prosiect. Mae’r Coleg wedi bod wrthi’n gweithio gyda disgyblion blwyddyn 7 a staff o Ysgol Gyfun Maesteg i ddatblygu’r bygi a bwerir gan bedalau, a ddatgelwyd heddiw. Mae’r prosiect hwn wedi bod yn amhrisiadwy o ran ennyn diddordeb myfyrwyr yn y pynciau STEM gyda golwg hirdymor ar greu dyfodol cynaliadwy i Gymru.

Y cysyniad y tu ôl i’r bygi yw trosi’r ynni a gynhyrchir trwy bedalu yn drydan. Yna gellir defnyddio’r ynni yma i bweru amrywiaeth o ddyfeisiau, gan gyfrannu ar yr un pryd at iechyd a lles y defnyddiwr. Mae potensial a buddion pŵer pedalau yn niferus, o fod yn ffynhonnell ynni gwyrdd toreithiog i gynorthwyo adsefydlu corfforol.

Dywedodd Claire George, Hyrwyddwr Sector ar gyfer TG a Menter, sydd wedi bod wrth lyw’r prosiect ers y cychwyn cyntaf:

“Gwych yw gweld menter mor gydweithredol yn dod yn fyw a chynnwys disgyblion blwyddyn 7 ym mhob agwedd ar y prosiect. Trwy ymgysylltu â nhw ar adeg mor hanfodol yn eu haddysg, mae’n eu helpu nhw i wireddu eu potensial eu hunain o fewn y sector. Mae gan Brosiect MALCOLM lawer o ddefnyddiau posibl, a chyffrous fydd gweld sut mae myfyrwyr yn addasu’r dechnoleg yn y dyfodol.”

Mae’r prosiect, a ariennir gan Brifysgol Caerdydd, nid yn unig yn annog cyfnewid gwybodaeth STEM rhwng y Coleg a disgyblion blwyddyn 7, ond hefyd yn tynnu sylw at werth ac effaith datblygu ynni eco-gyfeillgar. Mae Coleg Penybont wedi ymrwymo i wneud dewisiadau cynaliadwy a dilyn prosiectau a fydd yn helpu i leihau allyriadau carbon, gyda’r nod o fod yn Sero Net erbyn 2030.

Gan fod ganddo nifer o gymwysiadau, mae gan y prosiect botensial mawr fel menter gymdeithasol. Bydd y fenter, a fydd yn cael ei rhedeg o’r Academi STEAM, yn cynhyrchu pecynnau prosiect yn seiliedig ar brototeip y bygi a fydd wedyn yn cael eu dosbarthu i sefydliadau partner, gan greu economi gylchol. Yn ogystal â hynny, bydd y fenter yn gwella perthnasau gyda phartneriaid ac yn annog datblygiad ymddygiad entrepreneuraidd myfyrwyr.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn