Penodi pennaeth benywaidd am y tro cyntaf yn hanes y Coleg

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Vivienne Buckley wedi cael ei phenodi’n Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol benywaidd cyntaf Coleg Penybont; carreg filltir bwysig wrth inni agosáu at ein canmlwyddiant.

Bydd Viv, a oedd gynt yn Ddirprwy Bennaeth y Coleg, yn dechrau yn y rôl Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol dros dro heddiw, y 1af o Fedi, yn dilyn penodiad Pennaeth presennol y Coleg, Simon Pirotte, yn Brif Swyddog Gweithredol cyntaf Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) Cymru.

Enillodd Viv y wobr ‘Addysgwr Eithriadol’ yn uwchgynhadledd arweinyddiaeth Ffederasiwn Colegau a Pholytechnics y Byd a gynhaliwyd yn Sbaen yn 2022 – cydnabyddiaeth ryngwladol o’i heffaith a’i gwaith yn y sector addysg ôl-16 ac yng Ngholeg Penybont. Roedd Viv hefyd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Womenspire yr elusen Chwarae Teg yn 2021, ac fe enillodd wobr Arwain Cymru ar gyfer Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus.

Mae Viv yn arweinydd ac yn ymarferydd addysgu medrus, ar ôl gweithio mewn nifer o sefydliadau ledled Cymru mewn rolau addysgu ac arwain ar draws y sector addysg bellach ac uwch. Mae Viv hefyd yn ymwneud yn weithredol â’r celfyddydau a’r theatr yn ei chymuned, gan ymgymryd â rolau sy’n cynnwys Cyfarwyddwr Artistig Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg a bod yn aelod o fwrdd The Other Room Theatre.

Mae Viv wedi arwain dull y Coleg o reoli ymddygiad yn gadarnhaol, ac yn ddiweddar Coleg Penybont oedd y sefydliad addysg bellach cyntaf i ennill statws partner gyda When The Adults Change, yr arbenigwyr ymddygiad blaenllaw, dan arweiniad Paul Dix.

“Roedd y panel penodi ar gyfer swydd Pennaeth Dros Dro Coleg Penybont yn unfrydol yn ei benderfyniad i benodi Viv Buckley i arwain y Coleg yn dilyn penodiad Simon Pirotte i’r Comisiwn. Fel Cadeirydd y Llywodraethwyr, edrychaf ymlaen at weithio gyda Viv, sy’n arweinydd eithriadol o ddawnus ac egnïol ac yn un a fydd yn fwriadus ac yn benderfynol o adeiladu ar lwyddiant presennol y Coleg.”

Jeff Greenidge, Cadeirydd Corff Llywodraethu Coleg Penybont
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn