Penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd newydd y Corff Llywodraethu

Rydym yn falch i gyhoeddi y cafodd Jeff Greenidge ei benodi’n ddiweddar i fod yn Gadeirydd y Corff Llywodraethu yng Ngholeg Penybont. Mae Jeff yn athro, hyfforddydd a mentor arweinyddiaeth profiadol sydd wedi gweithio ar draws y sector addysg a hyfforddiant ers nifer o flynyddoedd.

Gyda hanes o lwyddiant mewn perfformiad cyflenwi, bu Jeff yn cyflwyno ymgynghoriaeth a hyfforddiant gyda ffocws i sefydliadau sy’n anelu am gynhwysiant ac amrywiaeth. Fel aelod o fwrdd nifer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r sector cyhoeddus, yn cynnwys yr IEP (Sefydliad Gweithwyr Proffesiynol Cyflogadwyedd) ac Ymddiriedolaeth UFI Voch Tech, mae Jeff yn cefnogi sefydliadau i ffynnu drwy arweinyddiaeth gynhwysol i ddatblygu diwylliant sefydliadol cynhwysol ac amrywiol.

Yn fwyaf diweddar, caiff Jeff ei gyflogi ar y cyd fel Cyfarwyddwr Amrywiaeth gan y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant (ETF) a’r Gymdeithas Colegau (AoC) ac mae’n gyfrifol am hybu cynlluniau i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithle Addysg Bellach, yn arbennig ar lefelau uwch a hyrwyddo ymarfer cynhwysol mewn colegau. Bydd cyfnod penodiad blwyddyn Jeff yn dod i ben yn y rôl hon ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Dywedodd Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Penybont:

“Rydym yn falch iawn gyda phenodiad Jeff fel Cadeirydd. Yn dilyn cyfnod rhagorol Paul Croke yn y swydd, bydd Jeff yn adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol gyda chynlluniau cyffrous ac arloesol ar gyfer y dyfodol.”

Simon Pirotte

Mae Jeff yn olynu Paul Croke, a wasanaethodd yng Ngholeg Penybont am 8 mlynedd. Ymddeolodd John Finch, a’r llywodraethwyr Kathy Lewis hefyd ym mis Hydref 2021 ar ôl cyfnod hir ar y Corff Llywodraethu. Cafodd pob un ohonynt ddylanwad sylweddol ar y Coleg ac roeddent yn ganolog yn natblygiad Academi STEAM.

Hoffai Coleg Penybont hefyd groesawu Jeff fel Cadeirydd y Corff Llywodraethu a hefyd ddiolch i Paul, John a Kathy am eu cyfraniadau a gwasanaeth a dymuno’n dda iddynt ar gyfer y dyfodol.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn