Myfyrwyr talentog yn dathlu mewn seremoni wobrwyo ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau a’u gwesteion i ddathlu ar-lein.

Roedd yn brynhawn i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr o flwyddyn academaidd 2020-2021 ac i gydnabod pawb sydd wedi chwarae rhan yn eu llwyddiant, yn cynnwys rhieni, gofalwyr, teulu a staff y coleg.

O’r 23 o fyfyrwyr a dderbyniodd wobrau cwricwlwm uchel eu parch, enillodd dwy hefyd wobrau ychwanegol a gyhoeddwyd yn ystod y prynhawn. Cafodd Tegan Butler, Dysgwr y Flwyddyn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y wobr am Ymrwymiad i Astudio a derbyniodd Scarlett James, Dysgwr y Flwyddyn mewn Chwaraeon, brif Wobr Dysgwr y Flwyddyn y Coleg.

Cafodd Tegan ei chanmol gan ei thiwtoriaid am fod yn fyfyrwraig gefnogol, calonogol a gyda ffocws, sy’n gweithio’n galed ac yn ymroi yn llwyr i waith coleg. Dychwelodd Tegan i’r coleg eleni ac mae’n awr yn symud ymlaen gyda Diploma Lefel 2 mewn Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygu.

Yn yr un modd, canmolwyd Scarlett am ei llwyddiannau academaidd rhagorol ac am ei hymroddiad i helpu eraill, yn ogystal ag ymdopi ag ymrwymiadau tu allan i’r coleg ynghyd â’i hastudiaethau, yn cynnwys ei llwyddiannau cystadleuol gwych mewn caiacio.

Mae hyn yn gamp wych i’r ddwy fyfyrwraig a ddisgrifiwyd gan eu tiwtoriaid fel dysgwyr rhagorol sydd wedi cyflawni cymaint yn y flwyddyn ddiwethaf.

Cafodd Cymoedd i Arfordir, enillydd Gwobr Partneriaeth gyda Chyflogwyr, hefyd eu cydnabod am eu dymuniad i wella bywydau’r rhai yn ein cymuned. Bu’r bartneriaeth rhwng y Coleg a’r cwmni yn ei le ers nifer o flynyddoedd ac mae rhannu gwerthoedd a safiad moesegol cryf yn gwneud y sefydliad yn bartner allweddol ar gyfer gwaith y Coleg yn y dyfodol.

Hoffem longyfarch unwaith eto bawb a enillodd wobr am eu llwyddiannau a dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

 • David Davies – Dysgwr y Flwyddyn mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Tarryn Kelly – Dysgwr y Flwyddyn mewn Twristiaeth a Lletygarwch
 • Gemma Cartwright – Dysgwr y Flwyddyn mewn Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol.
 • Aimee Regan – Dysgwr y Flwyddyn mewn Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth – Gwobr Goffa Tony Dake
 • Leila Halsam – Dysgwr y Flwyddyn mewn Adeiladu
 • Scarlett James – Dysgwr y Flwyddyn mewn Chwaraeon
 • Joshua O’Sullivan-Woodward – Dysgwr y Flwyddyn mewn Astudiaethau Tir
 • Dewi Williams – Dysgwr y Flwyddyn mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Lloyd Williams – Dysgwr y Flwyddyn mewn Celfyddydau Perfformio
 • Aleksandra Janus – Dysgwr y Flwyddyn mewn Celf, Dylunio a Chyfryngau
 • Tegan Butler – Dysgwr y Flwyddyn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Gwobr Goffa Idris Jones
 • Hannah Kemp – Dysgwr y Flwyddyn mewn Astudiaethau Plentyndod – Gwobr Elizabeth John
 • Samantha Ridley – Dysgwr y Flwyddyn mewn Sgiliau Byw Annibynol
 • Diana Alarnaout – Dysgwr y Flwyddyn mewn Sgiliau
 • Bethany Hammond – Dysgwr y Flwyddyn mewn Dysgu Cymunedol
 • Maria-Teodora Marinescu – Dysgwr y Flwyddyn – Cyrsiau Cydweithredol
 • Kayla Walker – Gwobr Prentis Iau
 • Shyane Anstee – Gwobr Tŷ Weston
 • Ethan Williams – Pencampwr Cymru
 • Aimee Regan – Gwobr Llysgennad y Flwyddyn
 • Christopher Mills – Gwobr Dysgwr Seiliedig ar Waith – Gwobr Dominic
 • Cymoedd i Arfordir – Gwobr Partneriaeth gyda Chyflogwyr
 • Jack Kedward – Gwobr Menter
 • Carwyn Whiteman – Dysgwr y Flwyddyn – Addysg Uwch, Gwobr Goffa Sandra Francis
 • Tegan Butler – Gwobr am Ymrwymiad i Astudiaeth
 • Scarlett James – Dysgwr y Flwyddyn y Coleg – Gwobr Pennaeth y Coleg
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn