Llwyddiant rhagorol myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Neithiwr enillodd myfyrwyr Coleg Penybont 30 o wobrau yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023, gan gynnwys clod ‘Bands Band’ i grŵp cerddoriaeth o’n fyfyrwyr, Wired. Enillwyd medalau yn gyffredinol, gyda’r Coleg yn hawlio 10 Aur, 18 Arian ac 1 Efydd.

Fel un o chwe lleoliad cynnal ar gyfer y seremoni, cyflwynodd Coleg Penybont saith gwobr gan gynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Yn cyflwyno’r medalau’n fyw i’r Coleg roedd Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Weithredwr, a Suzanne Packer, Cymrawd er Anrhydedd.

Cynhaliwyd y seremoni yn Academi STEAM y Coleg lle bu’r myfyrwyr a gymerodd ran, eu teuluoedd a’u tiwtoriaid yn dathlu cyflwyniad a llwyddiannau myfyrwyr. Roedd llywodraethwyr y Coleg, arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David, ac Aelodau’r Senedd, Luke Fletcher AS a Huw Irranca-Davies AS, hefyd yn bresennol i gefnogi ymdrech aruthrol y myfyrwyr ar y cyd.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn gyfres flynyddol o ragbrofion cystadleuol ar draws ystod o feysydd galwedigaethol, a gynhelir rhwng Ionawr a Mawrth. O Roboteg i Arddwriaeth, mae myfyrwyr yn cystadlu yn eu categorïau dewisol, gan roi cyfle iddynt arddangos a meincnodi eu sgiliau yn erbyn eu cyfoedion. Eleni cymerodd dros 1,600 o fyfyrwyr ran yn y cystadlaethau, gyda dim ond 189 o fedalau ar gael.

Hoffem longyfarch yr holl fyfyrwyr a gymerodd ran yn y Cystadlaethau Sgiliau eleni ac rydym yn hynod falch o’n henillwyr. Dyma enillwyr medalau Coleg Penybont eleni:

 • Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn: Jace Huxley, Aur
 • Gwyddoniaeth Fforensig: Ffion Perkins, Aur
 • Gwyddoniaeth Fforensig: Ashlee Howard, Aur
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Alarna Taylor, Aur
 • Roboteg Ddiwydiannol: Martyna Duba, Aur
 • Roboteg Ddiwydiannol: Chloe Walford, Aur
 • Sgiliau Adeiladu (14-16): Caled Powell, Aur
 • Sgiliau Cynhwysol: Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Erica Monteiro, Aur
 • Sgiliau Cynhwysol: Technoleg Fodurol: Toby Coupland, Aur
 • Technoleg Cerbydau Trwm: Callum Morgan, Aur
 • Celfyddydau Perfformio: Gwenllian Selby, Arian
 • Celfyddydau Perfformio: Libby Hicks, Arian
 • Celfyddydau Perfformio: Cole Crossfield, Arian
 • Celfyddydau Perfformio: Kacey Peck, Arian
 • Celfyddydau Perfformio: Tyler Beddows, Arian
 • Celfyddydau Perfformio: Lowri Williams, Arian
 • Celfyddydau Perfformio: Matthew Rees, Arian
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Sebastian Blaikie, Arian
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Isaac Davies, Arian
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Lili Davies, Arian
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Mia Lane, Arian
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Lylia Young, Arian
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Teodora Grancea, Arian
 • Sgiliau Adeiladu (14-16): Riliegh Spear, Arian
 • Sgiliau Cynhwysol: Gofal Plant: Saskia Prothero, Arian
 • Sgiliau Cynhwysol: Technoleg Fodurol: Ioan Drew, Arian
 • Trin Gwallt: Jessie Uppington, Arian
 • Trin Gwallt (14-16): Payton Ware, Arian
 • Dylunio Graffig: Rebecca Thomas, Efydd

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn