Jane Hutt AS yn ymweld â’r Academi Adeiladwaith i ddathlu menywod yn y diwydiant

Ddydd Iau 27 Ebrill, croesawodd Coleg Penybont a Persimmon Homes ddisgyblion o Ysgol Gynradd Dolau a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS, i daflu goleuni ar lwybrau gyrfaol i fenywod yn y sector adeiladwaith.

Roedd y sesiwn, a gynhaliwyd yn Academi Persimmon, yn dathlu cyflawniad menywod a’r posibiliadau sydd ar gael iddynt. Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy gwaith saer a gosod brics ymarferol ac i wrando ar Sharon Bouhali, Cyfarwyddwr Gwerthiant Persimmon Gorllewin Cymru, ac Ellena Hodges, Cynorthwyydd Tir a Chynllunio Persimmon Dwyrain Cymru yn siarad. Rhoddodd y ddwy drosolwg o’u teithiau personol i’r sector ac o sut beth yw gweithio i un o gwmnïau adeiladu tai mwyaf y DU.

Mae’n bwysig ein bod yn annog menywod a merched i ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladwaith a rhoi’r offer, cymorth a chyfleoedd angenrheidiol iddynt wneud hynny.

Mae wedi bod yn wych gweld prentisiaid benywaidd heddiw yn dangos eu sgiliau gwaith saer i ddisgyblion ysgol, fel y gallant gael eu hysbrydoli a gweld beth y gallant ei gyflawni os ydynt yn rhoi eu meddwl arno.

Darparodd Llywodraeth Cymru bron i £1.5 miliwn mewn cyllid grant yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf i gefnogi’r gwaith o gyflwyno mentrau STEM (Gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg), gyda ffocws cryf ar annog merched i ystyried gyrfaoedd mewn STEM.

Dywedodd Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Fel rhan o’r ymweliad, bu prentis presennol Coleg Penybont, Betty Lee, yn trafod ei phrofiadau cadarnhaol o astudio a gweithio ochr yn ochr â grŵp cyfoedion gwrywaidd yn bennaf.

Mae’r diwydiant adeiladwaith yn un sy’n draddodiadol yn cael ei ddilyn gan ddynion yn bennaf, gyda menywod yn cyfrif am ddim ond 14% o’r gweithlu adeiladwaith a pheirianneg ledled y byd.

Mae Rachel Lewis, Dirprwy Reolwr y Cwricwlwm Adeiladwaith yng Ngholeg Penybont, yn rhan annatod o gyfeiriad strategol yr adran. Gan ddod â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd i’r rôl, mae ei phresenoldeb yn gwneud llawer i hybu cynrychiolaeth gadarnhaol i fenywod sy’n ystyried ymuno â’r maes. Mae’n dathlu bod nifer yr ymgeiswyr benywaidd ar gynnydd.

Mae nifer gynyddol o fenywod yn dewis gyrfa yn y maes adeiladwaith: mae 37% o newydd-ddyfodiaid yn y diwydiant adeiladwaith sy’n dod o addysg uwch yn fenywod erbyn hyn. Yng Ngholeg Penybont, mae nifer yr ymgeiswyr benywaidd ar gyfer Adeiladwaith ar gynnydd, ac rydym yn gweithio’n barhaus i ddarparu amgylchedd croesawgar, cynhwysol a chefnogol i’n holl fyfyrwyr fod yn bopeth y gallant fod.

Rachel Lewis, Dirprwy Reolwr y Cwricwlwm Adeiladwaith

Mae Coleg Penybont yn hyrwyddo cyfleoedd i bawb, gan gefnogi myfyrwyr a staff benywaidd i gael mynediad at gyrsiau a swyddi sydd yn cael eu dal gan ddynion yn draddodiadol.

Roeddwn i bach yn nerfus yn dechrau fy nghwrs am y tro cyntaf gan fod yna lawer o fyfyrwyr gwrywaidd, ond sylweddolais yn fuan nad yw rhyw yn bwysig, dim ond gwaith caled a phenderfyniad.

Dywedodd Alisha Thomas, prentis Gosod Brics presennol
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn