Hysbysiad Preifatrwydd Myfyrwyr

Trwy gydol eich taith addysgol gyda Choleg Penybont, byddwn yn casglu, prosesu, storio a rheoli data sy’n ymwneud â’ch gwybodaeth bersonol, statws meddygol/iechyd, anghenion dysgu ychwanegol, a’ch hanes cyflogaeth ac addysg. Byddwn hefyd yn buddsoddi diddordeb mewn data sy’n gysylltiedig â’ch cynnydd, presenoldeb, llwyddiant, lles, a’ch diogelwch ar gyfer y cwrs/cyrsiau yr ydych yn ymrestru arno/arnynt.

Trwy ymrestru yng Ngholeg Penybont, rydych yn rhoi caniatâd pendant i’r data hyn gael eu casglu amdanoch chi a’u storio ar system y coleg. Defnyddir y data a gedwir at ddibenion cyllid, ystadegol, gweinyddol, a monitro sy’n ymwneud â’ch astudiaethau. Bydd Coleg Penybont ond yn cadw’ch gwybodaeth cyn hired ag y mae ei hangen, a bydd yn ei dinistrio yn gyfatebol â hynny ac yn unol â’r amserlen gadw.

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018, mae gennych hawl i gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch chi, a’r hawl i ofyn i’r wybodaeth hon gael ei dileu ar unrhyw adeg wedi i’ch astudiaethau yng Ngholeg Penybont ddod i ben.

Trwy gydsynio i’r hysbysiad preifatrwydd hwn, rydych chi’n rhoi caniatâd i Goleg Penybont i gasglu, prosesu a storio eich data personol ar system myfyrwyr Coleg Penybont.

Defnyddir y wybodaeth bersonol ac addysgol a gesglir amdanoch chi ar gyfer amrywiaeth o ddibenion mewnol yng Ngholeg Penybont, a hefyd gan y sefydliadau trydydd parti / cyrff cyllido a ganlyn:

 • Llywodraeth Cymru
 • Estyn
 • Tribal
 • Gyrfa Cymru
 • Cyllid Myfyrwyr Cymru
 • Cyrff Dyfarnu (ar gyfer y cymwysterau yr ydych chi’n eu hastudio)
 • Asiantaeth Ariannu Sgiliau
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont
 • Wavehill (i ddysgwyr PLA yn unig)
 • Eich ysgol (os yw eich astudiaethau trwy gwrs partneriaeth ysgol)
 • Cyflogwyr (os yw eich Cyflogwr yn noddi eich astudiaethau)
 • Darparwyr Hyfforddiant (os yw eich astudiaethau ar y cyd â darparwr hyfforddiant dysgu yn y gwaith)
 • Prifysgol Cymru (os yw eich astudiaethau ar y cyd â phartneriaeth Prifysgol)
 • Eich awdurdod lleol at ddibenion diogelu, gwasanaethau cymdeithasol a/neu gymorth dysgu ychwanegol
 • Purlos
 • Concept4
 • Anvil
 • Microsoft PowerBi

Ni fydd Coleg Penybont yn trosglwyddo’ch gwybodaeth i drydydd parti heb gael eich caniatâd yn gyntaf.

Trwy gydsynio i’r hysbyseb preifatrwydd hwn, rydych chi’n rhoi caniatâd i Goleg Penybont:

 • Rhannu eich data personol gyda unrhyw drydydd parti a nodwyd uchod.
 • Defnyddio eich gwybodaeth gyswllt at ddibenion marchnata ar gyfer buddion presennol/dyfodol y coleg.
 • Cysylltu â’ch rhiant/gwarcheidwad ynglŷn â’ch astudiaethau a’ch presenoldeb (ar gyfer myfyrwyr dan 18 oed).

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth Cerianne Morgan (camorgan@bridgend.ac.uk)

Fersiwn 2.2 – 6 Gorffennaf 2023

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn