Gwobr Cymrodoriaeth Coleg Penybont 2023 yn cael ei chyflwyno i Ingrid Lestrade

Mae’n bleser gennym groesawu tri gwestai nodedig o Dde Affrica, sy’n ymweld â’r Coleg fel rhan o ddatblygiad parhaus partneriaeth sefydliadol. Trwy’r bartneriaeth, rydym yn ceisio darparu ffyrdd o wella dinasyddiaeth fyd-eang myfyrwyr a galluogi rhannu gwybodaeth a sgiliau er mwyn cefnogi cymunedau ffermio gwledig yn y Western Cape.

Bydd Ingrid Lestrade a Louise Leher, sylfaenwyr ‘Inspire Children and Youth’, a Lisle Svenson, Darlithydd yn y Gyfadran Economaidd a Rheolaeth a Chydlynydd Uned Busnesau Bach Prifysgol y Western Cape, yn treulio wythnos yng Ngholeg Penybont. Yn ystod eu hymweliad, byddant yn treulio amser yn gweithio gyda myfyrwyr a staff o ddisgyblaethau cwricwlwm gwahanol, gan rannu mewnwelediadau a nodi cyfleoedd pellach ar gyfer partneriaeth a chydweithio.

Roedd Ingrid hefyd wedi derbyn Gwobr Cymrodoriaeth Coleg Penybont eleni oherwydd ei hangerdd a’i hymrwymiad gydol oes i ddatblygu cymunedau a chyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Cyflwynwyd y wobr yn ystod Seremoni Wobrwyo Addysg Uwch heddiw a gynhaliwyd ar Gampws Pencoed y Coleg.

‘Mae’n anrhydedd i mi gael cydnabyddiaeth mor arbennig – mae hyn yn fy ysbrydoli i barhau i greu mannau diogel i’r plant a’r menywod mwyaf bregus yn Ne Affrica. Mae’r gymrodoriaeth er anrhydedd hon yn amlygu’r rôl bwysig y mae addysg yn ei chwarae o ran cael effaith gadarnhaol a thrawsnewid bywydau.

Mae’r bartneriaeth a’r cydweithio rhwng ‘Inspire Children and Youth’ a Choleg Penybont yn parhau i ddatblygu a thyfu ac mae’r ymweliad hwn wedi rhoi cyfleoedd pellach i wireddu ein breuddwyd o sefydlu coleg amaethyddol galwedigaethol i greu economi amgen mewn cymunedau ffermio gwledig yn Ne Affrica.”

Ingrid Lestrade, Sylfaenydd ‘Inspire Children and Youth’ a derbynnydd Gwobr Cymrodoriaeth Coleg Penybont 2023

Yn gynharach eleni, ymwelodd aelodau o dîm arweinyddiaeth cwricwlwm y Coleg â Fferm Middelpos, a leolir ger Malmesbury yn Ne Affrica, fel rhan o raglen gyfnewid ryngwladol. Roedd y daith hon nid yn unig yn darparu cyfleoedd dysgu gwerthfawr i’n staff ond hefyd yn datblygu ymhellach y berthynas rhwng Coleg Penybont, ‘Inspire Children and Youth’ a Phrifysgol y Western Cape.

Mae’r rhaglen, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi galluogi datblygiad pellach arferion addysg a hyfforddiant sy’n cyd-fynd â datblygu cynaliadwy a thechnolegau digidol, tra’n adeiladu ar genhadaeth elusennol ‘Inspire Children and Youth’ o addysg, cynaliadwyedd bwyd ac iechyd.

‘Rydym wrth ein bodd yn croesawu’r ymweliad pwysig hwn â’r Coleg ac i gydnabod y cyfraniad rhagorol y mae Ingrid wedi’i wneud i achosion dyngarol ac i hybu gwaith a chyrhaeddiad ‘Inspire Children and Youth’.’

Viv Buckley, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn