Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, ag Academi Persimmon yn Llanilid ddydd Iau 9 Chwefror fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Cyfarfu’r Gweinidog â phrentisiaid Coleg Penybont a chafodd daith o’r academi, yn ogystal ag ymuno â dwy sesiwn addysgu.

Daw ymweliad amserol y Gweinidog yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, sy’n codi ymwybyddiaeth o’r sawl fantais o brentisiaethau. Yn gynharach yr wythnos hon, anogodd Gweinidog yr Economi fusnesau i gyflogi mwy o brentisiaid i roi hwb i ddiwydiant Cymru. I annog hyn, cyhoeddodd y Gweinidog y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £366m dros y tair blynedd nesaf i ddarparu tua 125,000 o gyfleoedd prentisiaeth ledled Cymru.

Mynychodd Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont, yr ymweliad a myfyriodd:

“Rydym yn falch iawn o fod wedi croesawu Vaughan Gething AS i Academi Persimmon ac arddangos y cyfleoedd gwerthfawr y mae ein partneriaeth wedi’u creu i fyfyrwyr. Mae Prentisiaethau’n galluogi i’n myfyrwyr ddatblygu sgiliau hanfodol wrth dderbyn hyfforddiant yn y swydd a, thrwy ein partneriaeth arloesol gyda Persimmon Homes, rydym yn cynnig cyfle i lwybr gyrfa eithriadol i brentisiaid.”

Dechreuodd y fenter ar y cyd rhwng Coleg Penybont a Persimmon Homes yn 2017, gyda phrentisiaid bricwyr i ddechrau. Nawr yn chweched flwyddyn y bartneriaeth, mae Coleg Penybont yn creu cyrsiau unigryw ar draws disgyblaethau adeiladwaith amrywiol i roi’r holl sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ymuno â’r diwydiant. Trwy addasu cyrsiau i anghenion penodol Persimmon Homes, mae’r Coleg yn gallu’n unigryw llenwi unrhyw fylchau o ran prinder sgiliau.

Dywedodd Andy Edwards, Rheolwr Gyfarwyddwr Persimmon ar gyfer Gorllewin Cymru:

“Mae prentisiaid yn darparu gwerth enfawr i’n busnes wrth iddynt ddod â sgiliau newydd, egni a ffyrdd newydd o weithio.

“Mae’r bartneriaeth gyda Choleg Penybont yn sylfaenol bwysig i ddyfodol ein busnes yn Ne Cymru, ac mae’n ein helpu i sicrhau piblinell tymor hir, cryf a thalentog o brentisiaid lleol. Edrychwn ymlaen at barhau i wella’r Academi a’r amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf ar gyfer y genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladwaith yn Ne Cymru.”

Mae’r bartneriaeth rhwng y ddau sefydliad yn parhau i fynd o nerth i nerth, ar ôl creu dros 150 o gyfleoedd swyddi newydd ym maes adeiladwaith ar draws De Cymru eisoes.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn