Global Teaching Labs: Coleg Penybont yn cymryd rhan mewn rhaglen ryngwladol gyda MIT

Agorodd Coleg Penybont ei ddrysau ym mis Ionawr i Julie Chen, myfyriwr o’r Massachusetts Institute of Technology (MIT) uchel ei barch. Ymunodd Julie â’r Coleg am dair wythnos fel rhan o raglen Global Teaching Labs (GTL) MIT yng Nghymru, a reolir gan Equal Education Partners ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae’r rhaglen GTL gan MIT yn recriwtio myfyrwyr sy’n perfformio ar lefel uchel ac sydd â diddordeb yn null MIT o ddysgu trwy brofiad. Er y gall y rheini sy’n cymryd rhan yn GTL fod yn astudio ystod o bynciau gwahanol, mae’r rhaglen yn bennaf ar gyfer myfyrwyr o gyrsiau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), gan eu galluogi i fireinio eu gwybodaeth am y pwnc, datblygu eu hymarfer addysgu, ac ennill sgiliau cyfathrebu allweddol tra’n byw yn eu gwlad letyol.

Bellach yn ei hail flwyddyn yn astudio Peirianneg Gemegol-Biolegol, mae Julie wedi bod â diddordeb mewn addysgu Gwyddoniaeth ers tro, ar ôl gwneud llawer o fentora yn ystod ei hamser yn yr ysgol uwchradd a nawr yn ei chyfnod yn y brifysgol. Roedd y rhaglen GTL yn gyfle i ddefnyddio ei phrofiad addysgu tra hefyd yn rhoi cyfle iddi deithio ac ymdrochi mewn diwylliant gwahanol.

“Mae pawb wedi bod yn garedig iawn ac yn gwneud i chi deimlo cymaint o groeso yng Ngholeg Penybont. Er mod i yma yn bennaf i gefnogi addysgu, dw i hefyd wedi mwynhau bod yn fyfyriwr yma a chael y cyfle i ddysgu.”

Julie Chen, myfyriwr Peirianneg Gemegol-Biolegol yn MIT

Cafodd Julie ei lleoli yng Ngholeg Penybont lle buodd hi’n cefnogi’r adran Wyddoniaeth a Pheirianneg drwy addysgu a mentora myfyrwyr. Pan nad oedd yn cyflwyno gwersi, manteisiodd Julie ar yr ystod o gyrsiau a gynigiwyd gan y Coleg i ddatblygu ei dealltwriaeth ei hun o bynciau cysylltiedig, gyda Pheirianneg Drydanol o ddiddordeb arbennig iddi.

Yn ystod ei chyfnod yng Nghymru, cafodd Julie gyfle hefyd i ddysgu mewn ysgolion lleol, a threuliodd sawl diwrnod yn cefnogi’r cwrs Cemeg Safon Uwch yn Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath ac Ysgol Porthcawl.

Mae Julie yn unigolyn hynod wybodus, profiadol ac addasadwy, a gwerthfawrogwyd yr amser a dreuliodd hi yn y Coleg yn fawr iawn, nid yn unig gan y staff yr oedd hi’n eu cefnogi ond hefyd gan y myfyrwyr yr oedd hi’n gweithio â nhw. Mae Coleg Penybont yn falch o fod wedi cymryd rhan yn rhaglen GTL MIT, menter a oedd yn annog cyfnewid dysgu ac yn cynnig cyfle cyfoethogi diwylliannol i’w fyfyrwyr.

“Ar ôl bod yn llwyddiannus yn ein cais i fod yn rhan o’r rhaglen GTL ar gyfer 2024, roedd y maes cwricwlwm cyfan yn edrych ymlaen yn arw at weithio gyda myfyrwyr MIT i rannu eu gwybodaeth a’u profiad. Roeddem yn ffodus iawn i gael ein dewis cyntaf o ran ymgeisydd, Julie Chen, am 3 wythnos y prosiect. Yn ystod ei hamser gyda ni, fe wnaeth Julie gyflwyno ystod eang o bynciau gan gynnwys Gwyddoniaeth, Peirianneg, Mathemateg a Thermodynameg i fyfyrwyr o L3 i L5. Roedd pob un o’r myfyrwyr a gwrddodd Julie wedi’i swyno gan ei phrofiadau o MIT ac o weithio a byw yn America.”

Dale Patrick, Rheolwr y Cwricwlwm ar gyfer Gwyddoniaeth a Pheirianneg yng Ngholeg Penybont
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn