Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd

Ar ddydd Mercher 1 Mawrth, byddwn yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn ein siop godi yng nghanol y dref i amlinellu cynlluniau ar gyfer datblygu ein campws newydd.

Bydd aelodau’r Uwch Dîm Arwain, ynghyd â Rio Architects, yn cyflwyno trosolwg o uchelgeisiau, cysyniadau dylunio a nodau cynaliadwyedd y Coleg ar gyfer ein campws newydd. Ar ôl y cyflwyniad, bydd cyfle anffurfiol i fynychwyr ofyn cwestiynau i’r panel am y prosiect.

Sut i archebu lle ar sesiwn

Bydd tair sesiwn drwy gydol y prynhawn yn cael eu cynnal yn ein siop godi yng nghanol y dref – sy’n agored i bawb:

  • 12.30yp
  • 2.30yp
  • 4.30yp

Uchelgais y Coleg yw creu adeilad carbon sero net, gyda chyfleusterau dysgu ac addysgu ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain ar gyfer addysg ôl-16 ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bydd buddion cymunedol yn cynnwys theatr 200 sedd, siop goffi a mannau cyfarfod hyblyg ymhlith eraill.

Mae’r cynlluniau trawsnewidiol hyn yn cynrychioli buddsoddiad o £50 miliwn i hyfforddi pobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac aelodau o’r gymuned sydd angen cyfleoedd i ailhyfforddi ac ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr. Bydd y buddsoddiad hefyd yn lleihau ein heffaith amgylcheddol, gyda chynlluniau i gysylltu â system wres ardal newydd Pen-y-bont ar Ogwr.

Wedi’i ariannu’n rhannol gan raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, bydd y datblygiad yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, cefnogi busnesau lleol a defnyddio cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus â’r dref.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn