Dathlu gweithio partneriaeth mewn Seremoni Wobrwyo Flynyddol ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn yn ddiweddar mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau a’u gwesteion i ddathlu ar-lein.

Roedd yn brynhawn i ddathlu llwyddiant myfyrwyr a phartneriaid o flwyddyn academaidd 2020-2021 ac i gydnabod pawb a fu â rhan yn eu llwyddiant.

Cafodd Cymoedd i Arfordir, enillydd Gwobr Partneriaeth Cyflogwr, eu cydnabod am eu dymuniad i wella bywydau pobl yn ein cymuned. Bu’r bartneriaeth rhwng y Coleg a’r cwmni yn ei le ers nifer o flynyddoedd ac mae rhannu gwerthoedd a safiad moesegol cryf yn gwneud y sefydliad hwn yn bartner allweddol ar gyfer gwaith y Coleg yn y dyfodol.

Mae timau uwch arweinyddiaeth o’r ddau sefydliad yn cwrdd yn ddeufisol i rannu gwybodaeth a chytuno ar ystod o ffrydiau gwaith sydd yn fuddiol i bob sefydliad. Mae hyn yn cynnwys rhaglen hyfforddiant rheolaeth sy’n canolbwyntio ar arweinyddiaeth sy’n canoli ar y person a daeth yn rhaglen arweiniol i’r ddau sefydliad. Yn ddiweddar, enillodd Coleg Penybont Wobr bwysig EHB y Dywysoges Frenhinol am ei a href=”https://www1.bridgend.ac.uk/princess-royal-training-award/” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Raglen Arweinyddiaeth Canoli ar yr Unigolyn.

Mae prosiect arall yn gweld grŵp yn cwrdd i fynd â’r agenda datgarboneiddio yn ei flaen ac mae wedi arwain at nifer o gynigion ar y cyd ar gyfer gwaith adfywio a rhaglenni adeiladu cynaliadwy. Bydd y fenter ddiweddaraf yn gweld amrywiaeth o bobl yn derbyn hyfforddiant fel y gall y Coleg a Cymoedd i Arfordir rannu adnoddau a helpu i symud pobl ymlaen.

Dywedodd Joanne Oak, Prif Weithredwr Cymoedd i Arfordir am ennill y Wobr Flynyddol:

“Rydym yn hynod falch i ennill Gwobr Partneriaeth Cyflogwyr Coleg Penybont. Mae’r wobr hon yn cydnabod y gwerthoedd a rannwn a’r berthynas gref sydd gennym gyda’r Coleg ar ein taith i greu cymunedau diogel a hapus ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

Joanne Oak

Dywedodd Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont:

“Mae Cymoedd i Arfordir yn sefydliad blaengar gyda’i lygad ar y dyfodol ac rwy’n hynod falch iddynt dderbyn y gydnabyddiaeth hon. Mewn cyfnod heriol, mae partneriaethau cryf mor bwysig i roi’r gefnogaeth orau i’r cymunedau a wasanaethwn.”

Simon Pirotte

Hoffai Coleg Penybont longyfarch Cymoedd i Arfordir unwaith eto am eu llwyddiant ac edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw yn y dyfodol.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn