Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Peirianneg

Os ydych yn astudio mathemateg, gwyddoniaeth, dylunio neu dechnoleg ac yr hoffech rôl lle gallwch helpu i lunio a datblygu’r dyfodol, yna gallai gyrfa mewn peirianneg fod yr un iawn i chi. Mae gennym ystod amrywiol o gyrsiau peirianneg, yn cynnwys opsiynau astudio llawn-amser, rhan-amser ac addysg uwch. Mae ein cyrsiau yn cynnwys disgyblaethau peirianneg traddodiadol yn ogystal â rhaglenni mwy arbenigol a chânt eu dysgu yn ein Academi STEAM ym Mhencoed sydd â’r cyfleusterau diweddaraf un.

Cyrsiau
Sort By
A - Z
Z - A
Lefel (isel - uchel)
Lefel (uchel - isel)
5 cyrsiau sydd ar gael
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn