Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad

Mae cyfleoedd swydd yn y maes hwn yn dod yn gynyddol bwysig gan eu bod yn ein helpu i ofalu am ein hamgylchedd a rheoli ein cynefinoedd. Yng Ngholeg Penybont cewch eich dysgu gan arbenigwyr y diwydiant a chael profiad ymarferol ar ffermydd neu yng nghefn gwlad. Mae gan ein cyrsiau ffocws ymarferol ac maent yn cynnwys gofalu am ddefaid, moch a gwartheg neu weithio yn ein hardaloedd cadwraeth. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda llawer o bartneriaid diwydiant i roi cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan gyda rheoli coetiroedd a chadwraeth bywyd gwyllt.

Cyrsiau
Sort By
A - Z
Z - A
Lefel (isel - uchel)
Lefel (uchel - isel)
5 cyrsiau sydd ar gael
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn