Archives

Busnes a Chyfrifeg
03/11/2022
Busnes a Chyfrifeg
Darllen mwy
Adeiladwaith
03/11/2022
Adeiladwaith
Darllen mwy
Peirianneg
03/11/2022
Peirianneg
Darllen mwy
Gofal Anifeiliaid
03/11/2022
Gofal Anifeiliaid
Darllen mwy
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
03/11/2022
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Darllen mwy
Camu Ymlaen
02/11/2022
Camu Ymlaen

Mae Camu Ymlaen yn dod â chyfuniad cyffrous o lwybrau galwedigaethol Lefel 1 ynghyd mewn un gofod bywiog a chefnogol. Mae Camu Ymlaen yn hyb canolog lle cewch fynediad i dîm cymorth neilltuol ar gyfer gofal bugeiliol a chymorth sgiliau. Mae gan Gamu Ymlaen hefyd ei ofod tawel llesiant a’i ystafell fyw gymunedol ei hun. […]

Darllen mwy
Peirianneg
27/10/2022
Peirianneg

Os ydych yn astudio mathemateg, gwyddoniaeth, dylunio neu dechnoleg ac yr hoffech rôl lle gallwch helpu i lunio a datblygu’r dyfodol, yna gallai gyrfa mewn peirianneg fod yr un iawn i chi. Mae gennym ystod amrywiol o gyrsiau peirianneg, yn cynnwys opsiynau astudio llawn-amser, rhan-amser ac addysg uwch. Mae ein cyrsiau yn cynnwys disgyblaethau peirianneg […]

Darllen mwy
Addysgu ac Addysg
27/10/2022
Addysgu ac Addysg

Cynigiwn ddetholiad o gyrsiau i’ch helpu i symud i swyddi addysgu neu addysg. Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn cymhwyso damcaniaeth addysgol i ymarfer, rhannu arfer da a datblygu eich sgiliau addysgu ymarferol mewn amgylchedd dysgu cefnogol.

Darllen mwy
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
27/10/2022
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol

Mae llawer o swyddi cyffrous yn y diwydiant twf hwn a chynigiwn gyfleusterau rhagorol i gefnogi eich dysgu mewn rheoli gerddi, dylunio gerddi a thirlunio proffesiynol. Dan arweiniad ein darlithwyr profiadol, byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o waith ymarferol a theori. Caiff ein myfyrwyr brofiad helaeth drwy gynnal ein tiroedd a’n gerddi helaeth, cynhyrchu planhigion […]

Darllen mwy
Ceffylau
27/10/2022
Ceffylau

Ar ein cyrsiau ceffylau byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o sesiynau theori ac ymarferol, cael cyfleoedd i ddysgu gan siaradwyr gwadd a chymryd rhan mewn tripiau ac ymweliadau i ymchwilio popeth sydd gan y diwydiant ceffylau i’w gynnig. Bydd ein darlithwyr profiadol yn eich paratoi i weithio yn y diwydiant ceffylau a rhoi cyflwyniad ar […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn