Archives

Arlwyo a Lletygarwch
15/11/2022
Arlwyo a Lletygarwch

Mae ein holl gyrsiau yn anelu i’ch paratoi ar gyfer gweithio yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch, p’un ai ydych yn ystyried astudiaeth lawn-amser neu brentisiaeth. Caiff ein myfyrwyr gyfleoedd cyson i ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd realistig, tebyg i’n ceginau safon diwydiant, ein bwyty ar y campws, Bwyty 31, neu yn ein siop goffi, […]

Darllen mwy
Busnes a Chyfrifeg
15/11/2022
Busnes a Chyfrifeg

Bydd ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer gweithio mewn busnes neu gyfrifyddiaeth drwy roi’r sgiliau a’r gwybodaeth mae cyflogwyr yn edrych amdanynt. Gall ein cyrsiau hefyd eich cefnogi i symud ymlaen i astudiaeth lefel bellach neu uwch. Dan arweiniad tiwtoriaid profiadol a chefnogol, bydd eich astudiaethau yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau tebyg i […]

Darllen mwy
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
15/11/2022
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol

Mae astudio cwrs o fewn y maes hwn yn cynnig mwy nag ennill cymhwyster. Yn cael eich addysgu gan bobl broffesiynol ac yn gweithio gyda chyflogwyr yn y diwydiannau creadigol, cewch eich annog i ganfod eich llais a mynegi eich personoliaeth drwy eich gwaith. Byddwch yn datblygu gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o amrywiaeth o ddisgyblaethau […]

Darllen mwy
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
14/11/2022
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Mae ein holl gyrsiau gwallt, harddwch a therapïau ategol yn anelu i’ch paratoi ar gyfer gweithio yn y diwydiannau cyffrous a thwf hyn. Mae darlithwyr gwadd ac ymarferwyr yn helpu ein myfyrwyr i dysgu’r sgiliau a thechnegau diweddaraf gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Bydd Salon 31, ein salon trin gwallt, barbwr a harddwch ar […]

Darllen mwy
Gofal Anifeiliaid
09/11/2022
Gofal Anifeiliaid

Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau o fewn Gofal Anifeiliaid ar gyfer rhai sy’n angerddol am anifeiliaid. Gallech fod â diddordeb mewn gweithio mewn achub anifeiliaid, nyrsio milfeddygol, rheoli siop anifeiliaid anwes neu swyddi gofal anifeiliaid tebyg i weithio mewn sw, gwarchod anifeiliaid anwes, cymhennu neu ofal cyffredinol anifeiliaid anwes a gall ein cyrsiau eich helpu i […]

Darllen mwy
Mynediad i Addysg Uwch
08/11/2022
Mynediad i Addysg Uwch
Darllen mwy
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
08/11/2022
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Darllen mwy
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
03/11/2022
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Darllen mwy
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
03/11/2022
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
Darllen mwy
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
03/11/2022
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn