Archives

Addysgu ac Addysg
25/04/2023
Addysgu ac Addysg

Cynigiwn ddetholiad o gyrsiau i’ch helpu i symud i swyddi addysgu neu addysg. Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn cymhwyso damcaniaeth addysgol i ymarfer, rhannu arfer da a datblygu eich sgiliau addysgu ymarferol mewn amgylchedd dysgu cefnogol.

Darllen mwy
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
31/03/2023
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys opsiynau astudio llawn-amser, rhan-amser ac addysg uwch i’ch helpu i ennill yr wybodaeth a sgiliau ymarferol ar gyfer gyrfa yn y maes hwn. Byddwch yn manteisio o staff gyda chymwysterau uchel a phrofiad yn y maes, ynghyd â chyfleoedd lleoliad a gwaith a gweithgareddau ymarferol perthnasol […]

Darllen mwy
Peirianneg
30/03/2023
Peirianneg

Os ydych yn astudio mathemateg, gwyddoniaeth, dylunio neu dechnoleg ac yr hoffech rôl lle gallwch helpu i lunio a datblygu’r dyfodol, yna gallai gyrfa mewn peirianneg fod yr un iawn i chi. Mae gennym ystod amrywiol o gyrsiau peirianneg, yn cynnwys opsiynau astudio llawn-amser, rhan-amser ac addysg uwch. Mae ein cyrsiau yn cynnwys disgyblaethau peirianneg […]

Darllen mwy
Ieithoedd
07/02/2023
Ieithoedd
Darllen mwy
Logisteg
07/02/2023
Logisteg
Darllen mwy
NPTC
03/02/2023
NPTC

Yng Ngholeg Penybont, rydym yn darparu amrywiaeth eang o gymwysterau sy’n ymwneud â’r tir trwy ein Canolfan Profi Medrusrwydd Cenedlaethol (NPTC). Mae gan ein portffolio ffocws gryf ar gyrsiau byr sy’n darparu’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen ar gyfer cymhwyster Tystysgrif o Gymhwysedd (CoC). Mae rhai o’r cymwysterau hyn yn ofynnol ar gyfer gweithgareddau sy’n […]

Darllen mwy
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
02/02/2023
Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni rhan-amser wedi’u hachredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) a’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM). Y CMI yw’r prif sefydliad rheoli proffesiynol yn y DU a’r mwyaf yn Ewrop. Mae’n darparu ar gyfer pob lefel o reolaeth, o fyfyrwyr i uwch swyddogion gweithredol. Mae’r cyrsiau CMI a gynigiwn […]

Darllen mwy
Mathemateg
15/11/2022
Mathemateg

Bydd cael sgiliau da mewn Mathemateg yn eich helpu gyda llawer o agweddau o’ch bywyd, yn y gwaith ac adre. Cynigiwn ddetholiad o gyrsiau mathemateg yn ystod y dydd a gyda’r nos i wella eich sgiliau mathemateg. Cewch gyfle i weithio tuag at gymhwyster a gaiff ei gydnabod yn genedlaethol, yn ogystal â datblygu eich […]

Darllen mwy
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
15/11/2022
Cyfrifiaduro, TG a Seiber

Our computing, IT and cyber courses can open up opportunities in this exciting and fast-paced industry including areas such as software development, programming or cyber security. Our courses include full-time, part-time and higher education study options, depending on your current experience and career aspirations. Some courses also include placements with local companies, which are designed […]

Darllen mwy
Astudiaethau Plentyndod
15/11/2022
Astudiaethau Plentyndod

Mae ein cyrsiau Astudiaethau Plentyndod yn cynnwys opsiynau astudio llawn-amser, rhan-amser ac addysg uwch i’ch helpu i ennill yr wybodaeth a’r sgiliau ymarferol ar gyfer gweithio o fewn y sector blynyddoedd cynnar. Drwy astudio gyda ni, byddwch yn manteisio o staff gyda chymwysterau uchel a phrofiad yn y maes yn gweithio wrth ochr cyfleoedd lleoliad […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn