Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni rhan-amser wedi’u hachredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) a’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).

Y CMI yw’r prif sefydliad rheoli proffesiynol yn y DU a’r mwyaf yn Ewrop. Mae’n darparu ar gyfer pob lefel o reolaeth, o fyfyrwyr i uwch swyddogion gweithredol. Mae’r cyrsiau CMI a gynigiwn yn amrywio o Lefel 2 i 7 a statws Rheolwr Siartredig. Mae cymwysterau ILM yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch galluoedd personol. Gyda rhaglenni o Lefel 2 i 5, mae’r cymwysterau yn darparu ar gyfer pob lefel o reolaeth ac yn cynnig llwybr clir ar gyfer dilyniant gyrfa.

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn