Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad

Mae cyfleoedd swydd yn y maes hwn yn dod yn gynyddol bwysig gan eu bod yn ein helpu i ofalu am ein hamgylchedd a rheoli ein cynefinoedd. Yng Ngholeg Penybont cewch eich dysgu gan arbenigwyr y diwydiant a chael profiad ymarferol ar ffermydd neu yng nghefn gwlad. Mae gan ein cyrsiau ffocws ymarferol ac maent yn cynnwys gofalu am ddefaid, moch a gwartheg neu weithio yn ein hardaloedd cadwraeth. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda llawer o bartneriaid diwydiant i roi cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan gyda rheoli coetiroedd a chadwraeth bywyd gwyllt.

Cyrsiau
7 cyrsiau sydd ar gael
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn