Archives

Safonnau
17/05/2024
Safonnau

Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau Safon Uwch a chymwysterau cyfatebol sy’n galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i’w cam nesaf, yn cynnwys gwaith, prentisiaethau ac addysg bellach.

Darllen mwy
Safonnau
17/05/2024
Safonnau

Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau Safon Uwch a chymwysterau cyfatebol sy’n galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i’w cam nesaf, yn cynnwys gwaith, prentisiaethau ac addysg bellach.

Darllen mwy
Sgiliau Byw Annibynnol
03/05/2024
Sgiliau Byw Annibynnol

Mae ein dewis o gyrsiau yn cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a byw annibynnol mewn amgylchedd cefnogol. Mae ein dull gweithredu canolbwyntio ar yr unigolyn yn sicrhau y caiff eich anghenion unigol eu cyfateb yn ofalus gyda lefelau priodol o astudiaeth, yn amrywio o gyrsiau Cyn-mynediad i Lefel 1.

Darllen mwy
Addysg Sylfaenol i Oedolion
14/12/2023
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Darllen mwy
Astudiaethau Plentyndod
22/09/2023
Astudiaethau Plentyndod

Drwy astudio gyda ni, byddwch yn manteisio o staff gyda chymwysterau uchel a phrofiad yn y maes yn gweithio wrth ochr cyfleoedd lleoliad gwaith. Mae cyfleoedd gyrfa yn cynnwys swyddi fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, Gweinyddes Feithrin, Nani Breifat neu Therapydd Chwaraeon.

Darllen mwy
Sgiliau
31/07/2023
Sgiliau
Darllen mwy
Chwaraeon
03/07/2023
Chwaraeon

Mae ein tîm chwaraeon yn ymroddedig i ddarparu profiad astudio rhagorol i fyfyrwyr, y tu mewn a hefyd tu allan i’r ystafell ddosbarth. Byddwch yn dysgu damcaniaeth ac yn datblygu’r sgiliau ymarferol sy’n hanfodol ar gyfer gweithio yn y diwydiant chwaraeon ac i wella eich perfformiad corfforol fel athletydd yn y maes a ddewiswyd gennych. […]

Darllen mwy
Arlwyo a Lletygarwch
09/05/2023
Arlwyo a Lletygarwch
Darllen mwy
Addysgu ac Addysg
25/04/2023
Addysgu ac Addysg

Cynigiwn ddetholiad o gyrsiau i’ch helpu i symud i swyddi addysgu neu addysg. Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn cymhwyso damcaniaeth addysgol i ymarfer, rhannu arfer da a datblygu eich sgiliau addysgu ymarferol mewn amgylchedd dysgu cefnogol.

Darllen mwy
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
31/03/2023
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys opsiynau astudio llawn-amser, rhan-amser ac addysg uwch i’ch helpu i ennill yr wybodaeth a sgiliau ymarferol ar gyfer gyrfa yn y maes hwn. Byddwch yn manteisio o staff gyda chymwysterau uchel a phrofiad yn y maes, ynghyd â chyfleoedd lleoliad a gwaith a gweithgareddau ymarferol perthnasol […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn