Coleg Penybont yw aelod swyddogol cyntaf y DU o grŵp affinedd rhyngwladol o fri

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Chris Long, Pennaeth Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd yng Ngholeg Penybont, wedi derbyn gwahoddiad arbennig i gynrychioli’r Coleg fel aelod cyntaf y Deyrnas Unedig o Grŵp Affinedd Nodau Datblygu Cynaliadwy Ffederasiwn Colegau a Pholytechnigau’r Byd (WFCP).

Mae’r Grŵp, sydd wedi bod yn gweithredu ers bron i bedair blynedd, yn gweithio i hybu ymwybyddiaeth a mabwysiad y Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) yn y maes addysg a hyfforddiant technegol a galwedigaethol ledled y byd. Trwy fynd ati’n weithredol i rannu gwybodaeth, pontio profiadau a chreu cymuned ryngwladol ymgysylltiol ac amrywiol, mae’r Grŵp yn gweithio i ymgorffori egwyddorion y Nodau Datblygu Cynaliadwy drwy brosesau ac arferion i sicrhau nad oes neb yn cael eu gadael ar ôl.

Yn dilyn cydweithrediad â Colleges and Institutions Canada (CICan), a chyflwyniadau diweddar i symposia rhyngwladol, derbyniodd Chris wahoddiad uniongyrchol i ymuno â’r Grŵp. Bydd hon yn rôl barhaus a fydd nid yn unig yn cefnogi gwaith rhagorol y Grŵp, ond hefyd yn galluogi Coleg Penybont i barhau i ddatblygu strategaethau effeithiol tuag at greu dyfodol cynaliadwy.

Bydd Coleg Penybont, sydd bellach yn Gyd-arweinydd ar y Grŵp Affinedd, yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau byd-eang arloesol eraill, gan gynnwys CICan, UNESCO-UNEVOC International Centre for TVET, Technical and Further Education New South Wales (TAFE NSW), Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP), a’r Kenya Association of Technical Training Institutes (KATTI). Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://wfcp.org/activities/affinity-groups/sustainable-development-goals/ 

“Anrhydedd a braint yw gallu cynrychioli Coleg Penybont ar lwyfan byd-eang fel aelod cyntaf y DU o’r grŵp affinedd. Mae’r cyfle i gefnogi, dysgu a gweithio ochr yn ochr â phobl a sefydliadau mor neilltuol er budd myfyrwyr a dinasyddion yn wirioneddol anhygoel.”

Chris Long, Pennaeth Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd yng Ngholeg Penybont

Rhwydwaith rhyngwladol o golegau, polytechnigau, colegau prifysgol a sefydliadau addysgol proffesiynol yw’r WFCP. Mae aelodau’n rhannu strategaethau addysg arloesol ac arferion gorau i wella cyflogadwyedd ledled y byd. Yn 2022, dyfarnwyd y Wobr Aur Rhagoriaeth i Viv Buckley, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Penybont, yn y categori ‘Addysgwr Eithriadol’ fel rhan o Ganllaw Arfer Gorau WFCP. I ddysgu mwy, darllenwch: https://www.bridgend.ac.uk/dirprwy-bennaeth-yn-ennill-aur-yng-ngwobr-addysgwr-eithriadol-y-wfcp/ 

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn