Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd

Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ymuno yn ymgyrch fyd-eang Ras i Sero.

COP26 (Cynhadledd y Partïon) yw Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a gynhelir yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021. Yn yr uwchgynhadledd, bydd cynrychiolwyr yn cynnwys Penaethiaid Gwladol a negodwyr yn dod ynghyd i gytuno ar weithredu a gydlynwyd i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae Coleg Penybont yn un o’r sefydliadau sy’n cynrychioli’r sector addysg ac wrth baratoi ar gyfer y gynhadledd fe wnaethom fanteisio ar y cyfle i fod yn rhan o’r digwyddiad allweddol hwn drwy ymrwymo i fynd yn sero-net. Drwy ymuno yn ymgyrch Ras i Sero, rydym yn cydnabod ein bod yn rhan o adferiad carbon sero iach a chydnerth.

Yn fyd-eang, mae’r cynllun ‘Ras i Sero’ yn cynnwys dros 600 o sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch yn cynrychioli dros 8 miliwn o fyfyrwyr. Mae’n ymgyrch fyd-eang i gymell arweinyddiaeth a chefnogaeth gan fusnesau, dinasoedd, rhanbarthau a’r sector addysg. Drwy gefnogi hyn, dangoswn ein cefnogaeth i ymrwymiad byd-eang i gyflawni sero net, helpu adferiad y blaned ac adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy.

Fel yr amlinellir yn y cynllun i gyflawni sero net, rydym yn ymroddedig i gynyddu cyflenwi addysg amgylcheddol a chynaliadwyedd ar draws cwricwlwm, campws a rhaglenni allgymorth cymunedol.

Dywedodd Chris Long, Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Datblygu Cynaliadwy y Coleg:

“Rydym yn falch tu hwnt i fod y coleg cyntaf yng Nghymru i lofnodi Cytuniad Nodau Datblygu Cynaliadwy (Cytuniad Nodau Datblygu Cynaliadwy) a datgan argyfwng hinsawdd. Yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth yw’r heriau arweinyddiaeth mwyaf sy’n ein hwynebu ond mae gennym uchelgais glir i arwain ac ysbrydoli eraill i ddod yn well dinasyddion a gwneuthurwyr newid byd-eang.”

Chris Long

Mae gan y Coleg amcanion uchelgeisiol ar gyfer cynaliadwyedd ac mae eisoes wedi cyrraedd a rhagori ar ei uchelgais i ostwng allyriadau carbon erbyn 25% erbyn 2025 fel yr amlinellir yng Nghynllun Strategol y Coleg ar gyfer 2020-2015. Hwn wy’r cam cyntaf tuag at gyflawni sero net erbyn 2040 fan bellaf.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn