Coleg Penybont yn llofnodi ymrwymiad Dim Hiliaeth

Rydym yn falch tu hwnt i gyhoeddi fod Coleg Penybont wedi cryfhau ei safiad yn erbyn hiliaeth drwy lofnodi polisi Dim Hiliaeth Cymru.

Mae Dim Hiliaeth Cymru yn galw ar bob sefydliad ac unigolyn sy’n ymroddedig i hyrwyddo cytgord hiliol a thegwch i gytuno i’w bolisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru.

Mae Dim Hiliaeth Cymru yn galw ar bob sefydliad ac unigolyn sy’n ymroddedig i hyrwyddo cytgord hiliol a thegwch i gytuno i’w bolisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru.

Dywedodd Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Penybont:

“Cenhadaeth Coleg Penybont yw galluogi pawb i fod yn ‘bopeth y gallant fod’. Mae llofnodi’r ymrwymiad Dim Hiliaeth yn cadarnhau ein hymroddiad i fod yn sefydliad cynhwysol. Yn awr, yn fwy nag erioed, mae mor bwysig gwneud popeth a fedrwn i ddileu rhwystrau, dathlu amrywiaeth a galluogi pob unigolyn i gynyddu eu potensial i’r eithaf.”

Mae myfyrwyr wedi cymryd rhan mewn gweithdai hyfforddiant a gyflwynwyd gan Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth – prif elusen addysgol gwrth-hiliaeth Prydain sy’n defnyddio statws proffil uchel pêl-droed a chwaraewyr pêl-droed mewn ysgolion a cholegau, gan annog pobl ifanc i feddwl yn feirniadol am yr hyn a’i glywant a’i herio, a’r hyn a welant, o ffynonellau allanol fel y cyfryngau. Gwahoddwyd Llysgenhadon Myfyrwyr y Coleg a Chynrychiolwyr Academaidd y Myfyrwyr i fynychu sesiwn hyfforddiant i ymchwilio’r themâu hyn a datblygu gwybodaeth am adnabod hiliaeth a sut i ymateb mewn modd priodol i gefnogi eraill a hwy eu hunain.

Mae ein disgwyliadau craidd ar gyfer dinasyddiaeth yn cynnwys dangos parch a bod yn ddiogel ac fel coleg, rydym yn hollol ymroddedig i hyn. Ymrwymwn i ddysgu ac addysgu i wneud gwahaniaeth i fywyd pob cymuned. Yn haf 2020, dangosodd y Coleg eu cefnogaeth i’r rhai sy’n ymwneud â phrotest heddychlon leol Black Lives Matter a chadarnhau ein hymrwymiad i hybu gwaith i ostwng diffyg cydraddoldeb hiliol a mân ymosodedd o fewn cymuned y coleg.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn