Coleg a Phrif Swyddog Gweithredol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cynhwysol mawreddog

Rydym yn blesd iawn ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yng Ngwobrau Cynhwysol 2023, un o ddathliadau gwobrau amrywiaeth uchaf ei barch yn y DU.

Cyrhaeddodd y Coleg restr fer gwobr ‘Menter Diwylliant Cynhwysol’, anrhydedd sy’n cydnabod sefydliadau ag ymrwyniad i sicrhau amrywiaeth. Roedd ffocws yr enwebiad ar ymgyrch ‘Be You’ y Coleg yn 2022 a oedd, a adroddwyd gan wahanol aelodau o staff, yn archwilio straeon unigol a phrofiadau o gynhwysiant o fewn y Coleg. Rhannwyd y fideos hyn yn fewnol ac â’r gymuned ehangach.

Yr ail gategori yw’r wobr ‘Prif Weithredwr y Flwyddyn’ i gydnabod Simon Pirotte OBE a’i ymrwymiad diwyro wrth arwain y Coleg tuag at ddod yn gyflogwr cynhwysol yn ystod ei gyfnod yn y swydd.

Ar ôl derbyn dros fil o enwebiadau gan wahanol sefydliadau, datgelodd y Gwobrau Cynhwysol restrau byr eu wyth categori heddiw. Goreuon o fusnes yw nifer o’r enwebiadau, gan gynnwys HSBC, Aviva Origins a Capital One, gan amlygu arwyddocâd ac anrhydedd cael eu cydnabod gan y corff dyfarnu.

Coleg Penybont yw’r unig sefydliad Addysg Bellach i gyrraedd y rhestr fer mewn unrhyw gategori.

“Nid yn unig y mae amrywiaeth o fewn gweithlu yn meithrin amgylchedd gwaith cynhwysol, gall hefyd ddod â manteision busnes a rhoi mantais i’r farchnad. Edrychwn ymlaen at ddathlu llwyddiannau niferus ac amrywiol ein cystadleuwyr yn y rownd derfynol ac rwy’n eu llongyfarch i gyd am gyrraedd y rhestr fer am yr effaith y maent wedi’i chael.”

Paul Sesay, Prif Swyddog Gweithredol Cwmnïau Cynhwysol a Sylfaenydd Gwobrau Cynhwysol

Mae Coleg Penybont wedi gosod amrywiaeth a chynhwysiant yn uchel ar ei agenda strategol ers tro. O gydnabod cydraddoldeb rhywiol ymhlith ei gorff llywodraethu i gefnogi mentrau LGBTQ+, mae’r Coleg yn cydnabod ei rôl hanfodol wrth feithrin unigolion moesegol a pharchus.

Cyhoeddir yr enillwyr yn y seremoni Gwobrau Cynhwysol ar 5 Rhagfyr. Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o wobrau ac enwebion ar y rhestr fer.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn