Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren

Rydym yn falch dros ben bod ein siop goffi, Clwb Coffi, wedi derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Yn ystod yr arolygiad annisgwyl ddydd Llun 30 Ionawr, holwyd myfyrwyr am eu dealltwriaeth o hylendid bwyd, prosesau paratoi dyddiol a threfniadau glanhau yn unol â gweithdrefnau iechyd a diogelwch cenedlaethol. Llwyddodd y myfyrwyr i basio gyda sgôr berffaith o 30/30, sy’n brawf o’r safon uchel y maent yn dal eu hunain yn atebol iddi.

Mae Clwb Coffi’n cael ei redeg gan naw myfyriwr fel rhan o’u rhaglen addysgol yn y Coleg, ac maent yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth ymarferol gan diwtor profiadol a hyfforddwr swyddi. Mae pob un o’r myfyrwyr eisoes wedi ennill eu dyfarniadau Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ac Ymwybyddiaeth o Alergenau Bwyd – cymwysterau hollbwysig i’r rheini sy’n gweithio mewn amgylchedd bwyd. Mae’r cynllun hyfforddi yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu hyder, eu sgiliau cyfathrebu a’u sgiliau craidd mewn lleoliad busnes ymdrochol.

Croesawodd Clwb Coffi aelodau’r cyhoedd am y tro cyntaf ym mis Mai 2022, ac mae’n cynnig dewis o fwydydd a diodydd ffres mewn lleoliad llachar a chyfforddus. Mae’r siop goffi, sydd ar agor rhwng 10yb a 2yp o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor, yn lle perffaith i fwynhau paned o goffi adfywhaol gyda gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ar yr ochr.

Ffansio ymweld? I gael rhagor o wybodaeth am y lleoliad a’r cyfleusterau, ewch i Clwb Coffi.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn