Arwain y ffordd ar gyfer iechyd a lles meddwl gydag ennill gwobr bwysig

Rydym yn hynod falch i gyhoeddi fod Coleg Penybont wedi ennill Gwobr Beacon Iechyd a Lles Meddwl Grŵp NCON y Gymdeithas Colegau  2021.

Cyhoeddwyd enilllwyr y gwobrau blynyddol ar gyfer colegau addysg bellach a chweched dosbarth gan David Hughes, Prif Weithredwr y Gymdeithas Colegau, mewn digwyddiad dathlu yng Nghynhadledd Flynyddol rithiol y Gymdeithas Colegau ar 8 Chwefror.

Mae’r wobr genedlaethol hon yn dathlu’r gwaith pwysig a wnaethom, ac yr ydym yn parhau i’w wneud, i gefnogi iechyd a lles meddwl ein staff a’n myfyrwyr. Fel coleg, rydym wedi ymdrechu i ddatblygu amgylchedd cefnogol a diogel lle gall staff a myfyrwyr drafod iechyd meddwl yn agored a chael mynediad i ystod eang o wasanaethau. Nod ein strategaeth Llesiant yw creu amgylchedd gwaith a dysgu lle gall pawb ffynnu a chyflawni eu potensial llawn a “bod yn bopeth y gallant fod.”

Dywedodd Simon Pirotte, Pennaeth y Cyngor:

“Yn awr, yn fwy nag erioed, mae gofalu am iechyd meddwl ein staff a dysgwyr mor bwysig. Rydym wrth ein bodd i ennill y wobr bwysig hon sy’n cydnabod angerdd ac ymrwymiad ein staff wrth fynd yr ail filltir i gefnogi ein dysgwyr a’i gilydd yn ystod y cyfnod anghyffredin hwn.”

Dywedodd Sam Morgan, Cyfarwyddwr Pobl y Coleg:

Dywedodd Sam Morgan, Cyfarwyddwr Pobl y Coleg:

“Mae hon yn gamp wych ac yn adlewyrchu gwaith rhyfeddol pobl ar bob lefel ar draws y Coleg. Mae’r ffaith fod pawb yn chwarae eu rhan, yn cynnwys ein Llywodraethwyr, yn golygu y gallwn yn wirioneddol ymwreiddio llesiant yn ffabrig y Coleg.”

Dywedodd Sam Morgan,

Mesurwn effaith ein hymyriadau a’n cefnogaeth drwy arolygon cyson ymhlith staff a myfyrwyr, ynghyd â dialog barhaus a dadansoddiad o ddata allweddol. Mae gwybodaeth o wahanol arolygon, yn cynnwys arolwg Llesiant Gweithle Mind ac arolwg 100 Uchaf The Times, yn sicrhau ein bod yn cyflwyno cynllun gweithredu holl gynhwysfawr.

Dywedodd David Hughes, Prif Weithredwr y Gymdeithas Colegau:

“Mae Gwobrau Beacon y Gymdeithas Colegau yn dangos yn union pa mor bwysig yw colegau i bob cymuned a pham fod pobl yn eu gwerthfawrogi. Mae’r wobr yn cydnabod y cydweithio, cymorth ac addysg a hyfforddiant gorau oll a gyflwynir gan staff addysgu arbenigol. Mae gwaith y colegau buddugol a’r rhai a gafodd gymeradwyaeth uchel a’u partneriaethau yn dangos pa mor hanfodol yw colegau wrth ddarparu gweithlu’r dyfodol a’u cymunedau lleol a rhanbarthol.”

Dywedodd David Hughes

Rydym mor falch o’r llwyddiant gwych hwn a hoffem ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig am eu cefnogaeth a’u hymrwymiad parhaus i wella lles meddwl ein staff a’n myfyrwyr. Bu’n ymdrech tîm wych.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn