Agor Academi STEAM yn swyddogol

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gyhoeddi agoriad swyddogol ei Academi STEAM, adeilad newydd cyffrous o’r math diweddaraf fydd yn darparu cyfleusterau addysgu, dysgu a chefnogi ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celf a Mathemateg (STEAM).

Agorodd yr adeilad ei ddrysau i fyfyrwyr ym mis Medi a chafodd ei agor yn swyddogol gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg a Addysg, fel rhan o seremoni lansio ddydd Iau 21 Hydref. Roedd Aelodau Senedd, Maer a Maeres Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd â Chynghorwyr, Bwrdd Llywodraethwyr y Coleg a gwahanol randdeiliaid o’r gymuned leol ac ehangach yn bresennol yn y seremoni.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Roeddwn yn falch iawn i ymweld ag Academi STEAM heddiw a sut y caiff y Rhaglen Ysgolion a Cholegau 21ain Ganrif ei defnyddio i greu gofodau dysgu a gweithio gwych i gefnogi sgiliau allweddol ein gweithlu yn y dyfodol.

“Hoffwn ymestyn fy nymuniadau gorau oll ar gyfer yr holl fyfyrwyr a’r staff yma yng Ngholeg Penybont yn eu cyfleusterau newydd.”

Jeremy Miles

Cafodd y prosiect ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif. Nod hyn yw trawsnewid profiad dysgu myfyrwyr, gan sicrhau y cânt eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth a gweithdai gyda’r technolegau a’r cyfleusterau sydd eu hangen i gyflwyno cwricwlwm 21ain Ganrif.

Dywedodd Simon Pirotte OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont:

“Mae’r cyfleusterau hyn yn helpu i godi uchelgais, cyfoethogi profiadau dysgu a sicrhau amgylcheddau addysgu rhagorol lle gall ein myfyrwyr ffynnu a thyfu. Roeddem eisiau creu mannau cynhwysol lle mae ein staff a myfyrwyr yn teimlo balchder a pherthyn; a mannau lle gall pobl yn wir fod yr hyn y gallant fod.”

Simon Pirotte OBE

Mae’r Academi yn fwy na dim ond sefydliad addysgol, gan gynnig llawer o fuddion i’r gymuned leol. Mae hyn yn cynnwys dysgu oedolion gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ogystal â chyfleusterau ar gyfer defnydd y cyhoedd. Bydd neuadd ddarlithio amlbwrpas a chyfleusterau cynhadledd ar gael i’w llogi mewn ymgais i gefnogi busnesau yn y gymuned leol ac yn ehangach.

Dywedodd Paul Croke, Cadeirydd Llywodraethwyr Coleg Penybont:

“Bydd Academi STEAM yng Nghampws Pencoed yn torri tir newydd ac yn sicrhau fod Coleg Penybont yn parhau i goleddu ein dyheadau ar gyfer staff a myfyrwyr. Bydd y cyfleuster newydd hwn yn ein galluogi i gyflawni’r safonau uchaf mewn addysgu, dysgu a chefnogaeth ar gyfer dysgu. Mae hwn yn gyfleuster eithriadol ac yn un mae staff a myfyrwyr y coleg yn ei haeddu ar ôl blynyddoedd lawer o lwyddiannau rhagorol. Daw iawn bawb a wnaeth i’r cynllun cyffrous hwn ddigwydd!”

Paul Croke
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn