2021

Penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd newydd y Corff Llywodraethu
14/12/2021
Penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd newydd y Corff Llywodraethu

Rydym yn falch i gyhoeddi y cafodd Jeff Greenidge ei benodi’n ddiweddar i fod yn Gadeirydd y Corff Llywodraethu yng Ngholeg Penybont. Mae Jeff yn athro, hyfforddydd a mentor arweinyddiaeth profiadol sydd wedi gweithio ar draws y sector addysg a hyfforddiant ers nifer o flynyddoedd. Gyda hanes o lwyddiant mewn perfformiad cyflenwi, bu Jeff yn […]

Darllen mwy
Agor Academi STEAM yn swyddogol
21/10/2021
Agor Academi STEAM yn swyddogol

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gyhoeddi agoriad swyddogol ei Academi STEAM, adeilad newydd cyffrous o’r math diweddaraf fydd yn darparu cyfleusterau addysgu, dysgu a chefnogi ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celf a Mathemateg (STEAM). Agorodd yr adeilad ei ddrysau i fyfyrwyr ym mis Medi a chafodd ei agor yn swyddogol gan Jeremy Miles […]

Darllen mwy
Dathlu gweithio partneriaeth mewn Seremoni Wobrwyo Flynyddol ar-lein
29/09/2021
Dathlu gweithio partneriaeth mewn Seremoni Wobrwyo Flynyddol ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn yn ddiweddar mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau a’u gwesteion i ddathlu ar-lein. Roedd yn brynhawn i ddathlu llwyddiant myfyrwyr a phartneriaid o flwyddyn academaidd 2020-2021 ac i gydnabod pawb a fu â rhan yn eu llwyddiant. Cafodd […]

Darllen mwy
Myfyrwyr talentog yn dathlu mewn seremoni wobrwyo ar-lein
24/09/2021
Myfyrwyr talentog yn dathlu mewn seremoni wobrwyo ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau a’u gwesteion i ddathlu ar-lein. Roedd yn brynhawn i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr o flwyddyn academaidd 2020-2021 ac i gydnabod pawb sydd wedi chwarae rhan yn eu llwyddiant, yn cynnwys rhieni, gofalwyr, teulu […]

Darllen mwy
EHB Y Dywysoges Frenhinol yn cydnabod Coleg Penybont am ragoriaeth mewn hyfforddiant a datblygu
20/08/2021
EHB Y Dywysoges Frenhinol yn cydnabod Coleg Penybont am ragoriaeth mewn hyfforddiant a datblygu

EHB Y Dywysoges Frenhinol yn cydnabod Coleg Penybont am ragoriaeth mewn hyfforddiant a datblygu Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod Coleg Penybont wedi ennill Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol am ein rhaglen Arweinyddiaeth Canolbwyntio ar yr Unigolyn. Wedi’i gyhoeddi yn ddiweddar gan y Grŵp City & Guilds, mae Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol yn […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn ennill Aur yng Ngwobrau Llesiant Gweithle Coleg Penybont
09/06/2021
Coleg Penybont yn ennill Aur yng Ngwobrau Llesiant Gweithle Coleg Penybont

Cafodd Coleg Penybont ei gydnabod unwaith eto am ei ymrwymiad i lesiant yn y gweithle. Roedd y Coleg yn un o 114 sefydliad i gymryd rhan ym mhumed Mynegai Llesiant Gweithle blynyddol Mind eleni, a chafodd ei gydnabod gyda Gwobr Aur. Mae hyn yn golygu ein bod wedi ymwreiddio iechyd meddwl yn llwyddiannus mewn polisïau […]

Darllen mwy
Cam olaf adeiladu ein Hacademi STEAM fydd o’r radd flaenaf
27/05/2021
Cam olaf adeiladu ein Hacademi STEAM fydd o’r radd flaenaf

Rydym yn hynod falch ein bod wedi dechrau yn swyddogol ar gam olaf adeiladu ein Hacademi STEAM, fydd yn agor yn ein Campws ym Mhencoed ym mis Medi. Caiff y cyfleuster ei drosglwyddo ddiwedd mis Mehefin, ac ar ôl hynny bydd y Coleg yn cwblhau gosod celfi mewnol ynddo. Mae’r cam olaf yn cynnwys amrywiaeth […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd
12/05/2021
Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd

Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ymuno yn ymgyrch fyd-eang Ras i Sero. COP26 (Cynhadledd y Partïon) yw Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a gynhelir yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021. Yn yr uwchgynhadledd, bydd cynrychiolwyr yn cynnwys […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn llofnodi ymrwymiad Dim Hiliaeth
11/02/2021
Coleg Penybont yn llofnodi ymrwymiad Dim Hiliaeth

Rydym yn falch tu hwnt i gyhoeddi fod Coleg Penybont wedi cryfhau ei safiad yn erbyn hiliaeth drwy lofnodi polisi Dim Hiliaeth Cymru. Mae Dim Hiliaeth Cymru yn galw ar bob sefydliad ac unigolyn sy’n ymroddedig i hyrwyddo cytgord hiliol a thegwch i gytuno i’w bolisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru. Mae Dim Hiliaeth […]

Darllen mwy
Arwain y ffordd ar gyfer iechyd a lles meddwl gydag ennill gwobr bwysig
10/02/2021
Arwain y ffordd ar gyfer iechyd a lles meddwl gydag ennill gwobr bwysig

Rydym yn hynod falch i gyhoeddi fod Coleg Penybont wedi ennill Gwobr Beacon Iechyd a Lles Meddwl Grŵp NCON y Gymdeithas Colegau  2021. Cyhoeddwyd enilllwyr y gwobrau blynyddol ar gyfer colegau addysg bellach a chweched dosbarth gan David Hughes, Prif Weithredwr y Gymdeithas Colegau, mewn digwyddiad dathlu yng Nghynhadledd Flynyddol rithiol y Gymdeithas Colegau ar […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn